PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : اشعارکودکان:غدیرparneyan
Tuesday 16 December 2008-1, 04:28 PM
بچه ها شادی کنیم

آمده عیدغدیر

بازگویدمادرم

قصه های دلپذیر

باردیگرشهرما

نورباران می شود

زیرنورچلچراغ

شب چراغان می شود

بازهم امشب پدر

نقل وشیرینی خرید

بازبوی عطروگل

می دهد پیغام عید

بنده ی خوب خدا

یارپیغمبرعلی(ع)

اوامام مسلمین

بهترین رهبرعلی(ع)

بانگ قرآن مجید

می رسدازکوچه ها

مژده ی عیدغدیر

شادی مابچه ها

شاعر:واقدی

parneyan
Tuesday 16 December 2008-1, 04:30 PM
آن روزمحمد(ص)ازنگاهش

برچهره ی دشت نورپاشید

ازپشت تمام تیرگی ها

خورشیدبه روی دشت خندید

ازدعوت آسمانی او

آرام،علی(ع)زجای برخاست

اوگفت پس ازغروب خورشید

این رودزلال حکمفرماست

یک دفعه تمام دشت پرشد

ازعطرصمیمی خداوند

برشاخه ی صبح تاب خوردند

گل های ظریف وسرخ لبخند

آهسته به روی دشت بارید

لبخندفرشتگان زیبا

هم دشت غدیرپرشدازشوق

هم کوچه ی قلب آسمانها

امروزکه باز روزعیداست

هرچندعلی میان مانیست

این رودزلال وصاف وشفاف

درسینه ی آفتاب جاریست

شاعر:حمزه ای

parneyan
Tuesday 16 December 2008-1, 04:31 PM
اوکه درقلب آسمان جاکرد

دیده درخانه ی خداواکرد

داداوراپیمبراذن جهاد

آسمان چشم شدتماشاکرد

زهدوتقواوعقل وایمان را

درعمل درکلام معناکرد

آن سخن های همچوگوهررا

آفتابی برای فرداکرد

شیوه ی زندگانی خودرا

روشنی بخش اهل دنیاکرد

اهل خودرابه مکتب توحید

بهراحیای دین مهیاکرد

جان ماراعلی(ع)جلابخشید

روح ماراعلی(ع)مصفاکرد

شاعر:محمدجوادمحبت

parneyan
Tuesday 16 December 2008-1, 04:33 PM
شب است وآسمان لبریزمهتاب

تمام شهردرگهواره ی خواب

دوباره سایه ای درکوچه جاریست

به جزاوهیچ کس درکوچه ها نیست

گرفته کیسه ای برروی شانه

دوباره می بردخانه به خانه

دودستش پرزعطرخوب یاسند

شب ومهتاب اورامی شناسند

به چشمانش گل مهتاب پیداست

دل پهناورش مانند دریاست

علی درکوچه های شب روان است

درهرخانه ای یک قرص نان است

شاعر:سیدسعیدهاشمی