PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : حسابرسی - قسمت اولsharifi
Friday 30 January 2009-1, 01:01 AM
تعریف حسابرسی

حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر یک موسسه یا یک واحد تجاری جهت تهیه گزارشی که در آن حسابرس عقیده خود را در مورد روش حسابداری ، صحت صورتهای مالی یک موسسه یا یک واحد تجاری ابراز می دارد.هدف از حسابرسی:

از تعریف حسابرسی چنین برمی آید که منظور اصلی از حسابرسی اظهار نظر در مورد حسابهای نهایی موسسه مورد رسیدگی است

در حالیکه اغلب مردم تصور می کنند که از هدف از حسابرسی کشف اشتباهات و تقلب است. رسیدگیها یی که هدف اصلی آن کشف اشتباه وتقلب باشد بازرسی نامیده می شود.

تفاوت حسابدا ی وحسابرسی :

ازنظر تئوری حسابداری وحسابرسی دوعمل کاملا متمایز می باشند ولی درعمل اغلب اتفاق می افتد که حسابداران متخصص عمل حسابرسی راعهده دار شده وبعضی عملیاتی انجام می دهند که صرفا جنبه حسابداری دارد .مثلا ممکن است ازروی خلاصه دفتر کل (تراز دفتر کل )تعدیلات لازم رابرای تهیه صورتحساب سود وزیان وتراز نامه انجام دهند .

1.موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری ثبت دردفاتر وبالاخره تهیه صورتهای مالی است در حالی که موضوه حسابرسی کنترل واظهارنظر نسبت به حسابهایی است که قبلا تنظیم شده است .

2.حسابدارمعاملات وفعالیتهای مالی رابه طور روزانه دردفاتر ثبت می کند درصورتی که حسابرس به صورت مقطعی ویافقط درآخر سال مالی رسیدگی می نماید .

3.حسابرس نسبت به حسابها وصورتهای مالی که رسیدگی کرده گزارش تهیه می نماید ولی حسابدار معمولا گزارشی ضمیمه حسابهایی که تهیه نموده است نمی کند .

4.مسئولیت حسابرس وحسابدار کاملا ازیکدیگر متمایز بوده .

5.حسابدار نسبت به صحت پیکرهای حساب وتطبیق آنها باواقع تردیدی به خود راه نمی دهد مگر آنکه ظاهر آن حساب ها مشکوک ویا اشتباه باشد (مثلا جمع دو طرف تراز دفتر کل باهم برابر نباشد )ولی حسابرس ارقام وعملیات حسابداری را دقیقا کنترل کرده وتا آنجا که لازم بداند آنها رابا اسناد ومدارک موجود تطبیق می نماید .

ازنکات فوق معلوم می شود که معمولا حسابرسی وقتی به عمل می آبد که عمل حسابداری پایان یافته باشد وحسابرس حسابهایی راکه دیگران تنظیم کرده اند مورد رسیدگی قرار می دهد تابتواند خودرامتقاعد کن که آن حسابها صحیح ومطابق با واقع تهیه شده است .

شخصیت حسابرسی:

حسابرس باید دارای خصوصیات و شرایط فنی و اخلاقی ذیل باشد:

1.اطلاعات جامعی از اصول حسابداری داشته وبتواند آن اصول را در موارد مختلف و شرایط متنوع که در عمل پیش می آید به نحوی به کارببرد.

2.اطلاعات جامع از روش ها واستانداردهای قبول شده حسابداری وحسابرسی داشته باشد.

3.اطلاعات عمومی کافی داشته واطلاعات وسیعی درمورد قوانین ومقررات مالی خصوصا قوانین تجارت ومالیاتها داشته باشد.

4.درانجام وظایف خود باحوصله وبادقت وتدبیر بوده ودرکار عقل سلیم فکروسیع وحسن تدبیر راتوام نماید.

5.شهامت وصحت عمل داشته وازابرازعقیده خود واهمه نداشته باشد .

6.درانجام کار حرفه ای درستکار وبی غرض وباتقواباشد .

7.در پیش بینی های خود محافظه کارودرابراز عقیده واقع بین باشد.

استقلال حسابرس :

برای آنکه حسابرس بتواند وظایف خودرابه نحو مطلوب انجام دهد باید استقلال عمل کامل داشته باشد .