PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مشاهیر موسیقی ایران ( قدیم )صفحه ها : [1] 2

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:54 PM
نصرالسلطان


نصرالسلطان فرزند غلام رضاخان سالار معزز وفارغ التحصیل كنسرواتوارمسكو و شاگرد نیكلا ریمسكی كورساكف وازبانیان رواج موسیقی كلاسیك بین الملل درایران وتخصص درنواختن ویولونسل وپیانوورئیس شعبه‌ی موزیك دارالفنون .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:55 PM
تاج اصفهانی


تاج اصفهانی خواننده وردیف دان ومدرس آواز وشاگرد سیدعبدالرحیم اصفهانی وبهره برده ازحسین خان اسماعیل زاده وصاحب لحن درخشان وقدرت اجرای ویژه درارئه‌ی مطالب و شعرشناسی وقریحه‌ی مناسب خوانی كه ازآثاراو می توان به صفحه های گرامافون، نوارهای رادیویی ونوارهای خصوصی وچند ترانه ازآثارعبدالحسین برازنده با شعر شیدای چالشتری اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:55 PM
محمد مهدی کمالیان


محمد مهدی كمالیان ، استاد مسلم در ساختن سه تارهای نفیس و ظریف ، مرجع و راهنمای موسیقی دانان جوان بر آمده از آموزش ها و راهنمایی های حسین خان هنگ فرهنگ ، ابوالحسن صبا و علی نقی وزیری بود؛ خودنیز سه تار می نواخت . مجموعه نادری از دانش موسیقی ادبیات ، مطالعات فراوان در هنر ها و تاریخ فلسفه همراه با شخصیت اصیل و فریخته وجود نادر او را به موسیقی ایرانی بخشیده بود. كما لیان در ضبط ردیف های استادان ( برومند هرمزی و…)تلاش فراوان كرد و بسیاری از آثار ماندگار استادان زمان به كوشش او گرد آوری و ضبط شده است از او ، گذشته از سه تار هایش یادداشتهای منتشر نشده عكس های هنری و نوار های خصوصی از تك نوازی هایش باقی مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:56 PM
مهدی آذر سینا


مهدی آذرسینا نوازنده‌ی كمانچه ونواساز، او فارغ التحصیل دانشكده‌ی هنرهای زیبا كه ازآثاراو می توان به سخن تازه، سیاوشانه، شورآفرین وتعدادی ضبط های خصوصی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:56 PM
داوود آزاد


داوود آزاد نوازنده تار و سه تار او خود آموخته و با استفاده از نوار های استادان وی كنسرتهای متعددی در داخل و خارج از ایران اجرا كرده است. از آثار او می توان به مكتب تار تبریز ، آی عشقی، در بهار امید، به یاد هرمزی و.. اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:58 PM
احمد ابراهیمی


احمد ابراهیمی خواننده ، بهره گرفته از آموزشهای ابو الحسن صبا ، ادیب خوانساری ، غلام حسین بنان و… بود. وی سابقه كار در رادیو تهران و اركسترهای وزارت فرهنگ و هنر و.. اركستر مرتضی محجوبی در رادیو و شركت در برنامه های تلویزیونی و از آثار وی می توان به ضبط های رادیویی، تلویزیونی و اجراهای خصوصی را اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:59 PM
بهمن ابوالقاسم عارف قزوینی


بهمن ابوالقاسم عارف قزوینی هنرمند وطن پرست وپدیدآورنده تصنیف ملی، آراسته به هنرهای شاعری وخوانندگی وخوشنویسی ونویسندگی بود. آزاده ای كه موسیقی را ازاستادان گمنام آموخت وبا حیات پربارورنج بارش آن را ازمحاق گمنامی به درآورد. زندگی وهنراویكی بود وآثارش هنوز با ما سخن می گویند وازدرون پررنج او خبرمی دهند. آثارهنری عارف تصنیف هایی است كه هنرمندان قدیم ومعاصر، بارها وبارها آن ها را اجراكرده اند ونت آنها به كوشش ارشد تهماسبی منتشرشده است. دیوان اشعار وتصنیف های او نیزبه كوشش شادروان سید هادی حائری انتشاریافته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 02:59 PM
پرویز اتابکی


پرویز اتابكی آهنگساز و نوازنده پیانو، او در هنرستان ملی نزد جواد معروفی و تحصیلات دانشگاهی در رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران تعلیم دید. وی سرپرست اركستردانشگاه تهران و از اولین آهنگسازان تحصیل كرده «موسیقی روز» است وی عضو هیئت علمی سازمان لغت نامه دهخدا می باشد. از آثار او می توان به ترانه های «‌وسوسه» «همخانی» «یقین» و تعداد زیادی تنظیم اركسترال و …. نوازندگی پیانو در صفحه‌ی « صدای شاعر» و مشاركت درساخت موسیقی فیلم « حسن كچل» به همراه واروژان، اسفندیار منفردزادهو بابك افشار .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:00 PM
سید اسماعیل ادیب خوانساری


ادیب خوانساری، خواننده و ردیف دان و شاگرد عندلیب گلپایگانی و حسین اسماعیل زاده بود و دارای شیوه ولحن ممتاز در خوانندگی بوده است . از آثار وی می توان به صفحه های گرامافون ، ضبط های رادیویی و ضبط های خانگی را اشاره كرد كه بیشتر همراه مرتضی محجوبی و ارسلان درگاهی بوده و ردیف او با تار ابراهیم سرخوش ضبط شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:01 PM
فرهاد ارژنگی


فرهاد ارژنگی نوازنده تار و هنر رانزد علی اكبر شهناز آموخت. هنر آموز تار و سازنده نغمه هایی برای تار و اركستر بود. از آثار او چند ضبط رادیویی و تعدادی ضبط خصوصی از تكنوازی های او و همنوازی های او همراه سنتور داریوش صفوت به جای مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:01 PM
حسین استوار


حسین استوارنوازنده‌ی پیانو وآشنا به سنتور وسه تار، اوشاگرد محمودخان مفخم (مفخم الممالك) واجرای كنسرت های فراوان درتهران وشهرستانها كه ازآثاراومی توان به همنوازی پیانو باویولون ابراهیم منصوری، تارسالاری وآواز بانو لرتا، اجرای ترانه ها وتصنیف ها واجرای آثاری ازركن الدین مختاری اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:03 PM
هوشنگ استوار


هوشنگ استوارآهنگسازونوازنده پیانو واستاد هنرستان عالی موسیقی وتحصیل موسیقی كلاسیك دربروكسل(بلژیك) وآشنا به موسیقی جزوموسیقی اصیل ایرانی وسابقه تدریس طولانی درهنرستان ها ودانشكده های موسیقی(تاسال1359) وسازنده آثاربسیار درفرم هایی مختلف موسیقی بین المللی باالهام ازموسیقی ایرانی، اجراشده درایران وآلمان.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:07 PM
محمد علی اسماعیلی


محمد علی اسماعیلی متین نوازنده ومعلم تنبك وشاگرد حسین تهرانی درهنرستان موسیقی ملی ودارای تكنیك عالی نوازندگی واجراهای فراوان درداخل وخارج ازكشور وازآثاراومی توان به سلسله نوارها همراه با سنتور فرامرز پایور ونوارهای گروه استادان با جلیل شهناز وچند تكنوازی و... كتاب آموزش تنبك و قطعه‌ی «رونما» (اجراقبل از1357).

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:08 PM
امیرناصح افتتاح


امیرناصح افتتاح نوازنده تنبك وشاگرد حسین تهرانی وهوشنگ مهرورزان وكاردررادیو تهران از1334 دربرنامه گل ها ودارای قریحه ویژه وتكنیك درخشان درهمنوازی وتكنوازی كه ازآثاراو می توان به نوارهای رادیویی(همراه سازوآوازواركستر) وتعدادی نوارخصوصی(تكنوازی وهمنوازی با ساز) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:08 PM
عبدالنقی افشارنیا


عبدالنقی افشارنیا نوازنده‌ی نی وخودآموخته درنوازندگی ونوازندگی دراركسترهای وزارت فرهنگ و هنرازسال 1352 وفارغ التحصیل رشته‌ی موسیقی ازدانشكده‌ی هنرهای زیبا ونوازنده درگروه شیدا وعارف واجرای كنسرت ها درداخل وخارج ازكشور وازآثاراو می توان به كتاب«آموزش نی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:09 PM
ابوالحسن خان اقبال آذر


وجوداقبال وجود مكتب تبریز درآوازایران است ورسیدن به قله ای كه این سیمرغ آوازایران برآن نشسته، اگرغیرممكن نباشد، غیرمحتمل است. درارزیابی هنری اقبال، بایستی سه دوره آثاری راكه به فاصله ای بیش ازنیم قرن ضبط كرده گوش داد و عیارهنری هریك را با معیارارزشیابی هنرهمان زمان سنجید. با همه تنوع شیوه و لحن، ازصفحه های دوره سفربا درویش خان وصفحه هایی كه با برادران شهنازی خوانده، تانوارهایی كه با بیكجه خانی پركرده، درست خواندن واصیل ماندن او مشهود است ووجود اقبال بدون این تنوع هنری قابل تصور نیست.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:10 PM
ولی الله البرز


ولی الله البرز، نوازنده قره‌ نی و نواساز بوده است. او تحصیل را در شعبه موزیك نظام را آموخت و نوازندگی حرفه ای و تدریس از اوایل 1320 و همكاری طولانی با رادیو تهران و ریاست دایره موسیقی در اداره‌ی فرهنگ اهواز ادامه داد. از آثار او می توان به ضبط های رادیویی و چند اجرای خصوصی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:10 PM
نورعلی الهی


نور علی الهی نوازنده تنبور، مسند نشین خاندان شاه حیاسی و از خاندان های یارسان در جیحون آباد صحنه (كرمانشاه) آموزش تنبور نوازی را نزد استادان منطقه و هنر آموزی را نزد درویش خان و معاشرت با موسی معروفی ، ابو الحسن صبا ، روح الله خالقی وی دارای قدرت و قریحه‌ی هنر مندانه در تنبور نوازی و اجرای مقام قدیم بوده است . از ‎آثار او می توان به دو نوار كاست با عنوان «موسیقی سماوی» حاوی اجرای مقام هایی با تنبور اشاره گرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:12 PM
عطاءالله امیدوار


عطاءالله امیدوار، خواننده و كارشناس آثار هنری و دكتری در معماری و شهر سازی ، و دارای سابقه كار حرفه ای در عكاسی وسینما و نمایشهای بسیار در داخل و خارج از كشور می باشد. هنر آموخته نزد سلیمان امیر قاسمی و سعید هرمزی بوده و متبحر در ارائه شیوه آوازی سلیمان امیر قاسمی . از آثار وی ضبط های خصوصی همراه ساز سعید هرمزی ، غلام حسین بیكجه خوانی ، محمد رضا لطفی ،مجید كیانی ، داریوش طلایی، داوود آزاد، ناصر فرهنگ فر و جمشید شمیرانی .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:12 PM
محمدعلی امیر جاهد


محمد علی امیر جاهد( جاهد)، شاعر و ترانه سرا؛ و آخرین تصنیف ساز بزرگ بعد از شیدا و عارف بود مصدرخدمات مهم اداری و هنری بوده است. مؤسس هنرستان شبانه‌ی موسیقی ملی بود . از آثار به جای مانده از وی می توان به تعداد زیادی تصنیف، ضبط در صفحه های گرامافون و درج در دو جلد« دیوان امیر جاهد» و مدیر ناشر «سالنامه‌ی پارس»

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:12 PM
سلیمان امیرقاسمی


سلیمان امیرقاسمی(سلیم خان) خواننده وردیف دان ومدرس آواز وهنرآموخته نزد عیسی وابراهیم آقاباشی دراصفهان وبهره برده ازهنر استادان آواز وساز درتهران ودارای لحن ویژه ودارای تكنیك ممتاز وسلیقه هنری عالی درارائه مطالب واجرای آواز كه ازآثاراو می توان به یك دوره صفحه گرامافون همراه باتار عبدالله دادور(قوام السلطان)‌ و ویولون علی مبشر درسال های 1305 تا1312، یك دوره ضبط های خصوصی با تار نورعلی برومند، سه تار سعید هرمزی وویولون علی تجویدی درسال های 1338 تا1352رااشاره كرد. او ازشاگردان عطاءالله امیدوار، مرتضی طباطبائی و... بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:13 PM
مجید انتظامی


مجید انتظامی آهنگساز ونوازنده اُبوا وفارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی(تهران) ودانشگاه دولتی برلین وهمكاری با اركستر سمفونیك وتدریس درهنرستان ودانشگاه وساختن موسیقی متن فیلم از1356 كه ازآثاراو می توان به «سفرسنگ» (ك.مسعود كیمیایی)، «عقاب ها»(ك. ساموئل خاكچیكیان)، « دستفروش» ( ك.محسن مخملباف)، «ناصرالدین شاه آكتورسینما»(ك.محسن مخملباف) و« ازكرخه تا راین»( ك. ابرهیم حاتمی كیا) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:14 PM
بهزاد باشی


بهزاد باشی نویسنده ومترجم وآشنا با موسیقی كلاسیك اروپا ودارای تجربه در ترجمه ی كتاب های تاریخ موسیقی بود . ازآثاراو می توان به «تاریخ موسیقی خاورزمین» وتألیف كتاب « سُلفای موسیقی ایران»و چند مقاله اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:14 PM
حاج آقا محمد ایرانی مجرد


حاج آقا محمد ایرانی مجرد ردیف شناس ومرجع شفاهی سه نسل از موسیقی دانان ایران اوشاگرد میرزاعبدالله درسه تار نوازی ومتبحرّ درشناخت انواع روایت ها ی سازی وآوازی ازگوشه های مختلف ومتخصص درشناخت ساز نفیس كاردست استادان، همچنین نظارت برضبط یك دوره ردیف درمركز حفظ واشاعه ی موسیقی(1350-1347) كه ازآثاراو می توان به مقاله‌ی «چغانه ی طرب»، (كتاب «كتاب آموزش تنبك» به كوشش حسین دهلوی وجمعی دیگر/1350) وتعدادی نوارخصوصی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:17 PM
سیدجواد بدیع زاده


سید جواد بدیع زاده فرزند بدیع المتكلمین كه آواز راازپدرودایی آموخت. ازاو صفحه های زیادی محتوای آواز وتصنیف همراه ساز عبدالحسین شهنازی ومرتضی محجوبی باقی مانده است به اضافه تعدادی تصنیف های فكاهی كه ساخته خود اوست. بدیع زاده ذوق خوانندگی ونواسازی راباهم داشت وچندی نیز عضو شورای موسیقی رادیو بود. ازآثاراو می توان به‌خزان عشق، گل پرپر، ماشین مشدی ممدلی و...، مجموعه خاطراتش كه دردست چاپ است اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:18 PM
حبیب الله بدیعی


حبیب الله بدیعی نوازنده ویولون و نواساز وی شاگرد لطف الله مفخم پایان ، ابو الحسن صبا و چند استاد ارمنی بود. عضو شوراهای موسیقی در رایو تهران و رهبر اركستر باربد و دارای قدرت فنی و توانایی بیانی در نواختن ویولون به ویژه در بازسازی آثار صبا بوده است . از آثار او میتوان به مجموعه « برگ سبز» و آهنگ هایی در « آتشم» «رفته بودم» از تو گذشتم» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:18 PM
حبیب الله بدیعی


از آثار ممتاز بدیعی می توان به باز نوازی قطعه های زنگ شتر، بهار مست، سامانی و زردملیجه اثر استاد ابوالحسن صبا و همنوازی ها با صدای محمود خوانساری

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:23 PM
عبدالحسین برازنده


عبدالحسین برازنده نوازنده تار، نواساز ومعلم موسیقی وهنرآموخته نزد استادان گمنام اصفهانی(نوازندگی) ومعلمان فرانسوی دراصفهان(نت خوانی) ودارای سابقه طولانی تدریس واجرای موسیقی وساخت قطعه هایی برای تئاترهای مختلف كه ازآثاراو می توان به تعداد زیادی سرود، پیش درآمد، نصنیف و...، ازجمله: آتش دل( باكلام شیدای چالشتری)، رنگ های طبیعت و... وبعضی آثاراو باصدای تاج اصفهانی وعلیرضا افتخاری اجرا شده اند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:23 PM
مهدی بركشلی


استاد وزندگی دانشگاهی خود را درخدمت موسیقی ایران صرف كرد. او نوازندگی ویولون را درمكتب وزیری وصبا مهدی بركشلی نخستین موسیقی شناس ایرانی بود كه به چندرشته ازدانش آراستگی داشت آموخت ودراركسترانجمن موسیقی ملی عضویت پیدا كرد وآثاری نیزساخت. عمده آثاراو درتئوری موسیقی ایرانی وپرده های سازنده ونظام فواصل آن است. ازآثاراومی توان به گام ها ودستگاههای موسیقی ایران، موسیقی فارابی، اندیشه های علمی فارابی درزمینه موسیقی، موسیقی دوره ساسانی وتعداد زیادی مقاله به زبان های فارسی وانگلیسی وفرانسوی رامی توان نام برد.تعدادی ازآ‌ثاراو هنوز منتشرنشده اند. بركشلی دانشمندی شناخته شده درجهان آكوستیك بود كه فرصت نیافت حیات علمی پربار خود راآن طوركه می خواست به انجام رساند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:24 PM
نورعلی برومند


خدمات استاد نورعلی برومند به موسیقی اصیل را نمی توان دراین یادداشت كوچك بیان كرد. برومند برآمده ی مكتب درویش خان بود و از محضر تمام استادان معتبرنیز خوشه چینی كرده ومطالب مهم موسیقی راآموخته بود.این نوازنده تاروسه تاروسنتوروتنبك وكارشناس آواز، عامل انتقال میراث هنری گذشتگان به جوانان مستعدی بود كه هركدام اكنون درموسیقی صاحب كرسی خودهستند. ازبرومند ، نوارهای خصوصی متعددی حاوی ردیف نوازی وبدیهه نوازی های گهگاهی اوضبط شده ومتن كامل ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران به روایت ازاسماعیل قهرمانی نیزبانوازندگی اوبه كوشش مهدی كمالیان وفوزیه مجد درسال های اوایل 1350 ضبط ودرسال1370 انتشاریافته است. نورعلی برومند ازمهم ترین حلقه های رابط هنرامروز وسنت دیروزاست ونقش آموزشی بسیارمهمی درتداوم موسیقی ایرانی دارد. محمدرضالطفی، مجید كیانی، حسین علیزاده، داریوش طلایی، ناصرفرهنگ فر و رضوی سروستانی شاگردان برگزیده او هستند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:26 PM
غلامحسین بنان


غلامحسین بنان خواننده وشاگرد محمدطاهرضیاء الذاكرین وناصرسیف وبالیده درمكتب علی نقی وزیری وروح الله خالقی او خواننده انجمن موسیقی ملی ورادیو تهران(دهه های1320و1330) ودارای لحن انحصاری دراجرا با الهام ازشیوه ادیب خوانساری ومجری توانای آثارعلی نقی وزیری، روح الله خالقی، جواد معروفی ومرتضی محجوبی كه ازآثاراو می توان به ضبط های رادیویی ازبرنامه های آواز، همراه با ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، حسن كسایی ورضا ورزنده، واجرای ترانه های «كاروان»، «نوای نی»، «من ازروزازل»(آهنگ ها ازمحجوبی باكلام رهی)، «چه شب ها»(آهنگ محجوبی با كلام نواب صفا)، «حالا چرا»(آهنگ خالقی باكلام شهریار)، «دلتنگ»(آهنگ وزیری باكلام سعدی) و... تعدادی ترانه ازآثار اكبرمحسنی، مهدی مفتاح، نصرالله زرین پنجه و... اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:27 PM
محمد بهارلو


محمد بهار لو، نوازنده و معلم برجسته ویولون در موسیقی ایران است وی شاگرد كارل یان زوبك و محمد بحرینی پور ، با آموزشهایی از ابو الحسن صبا ، علی اكبر شهنازی و استادان دیگر بود . از آثار وی كتابهای « آموزش موسیقی ایران » برای ویولون و «شناخت فرم های موسیقی ایرانی » می باشد. وی مؤسس قدیمی ترین كلاس آموزش موسیقی در این زمان بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:27 PM
محمد تقی بهار (ملک الشعرا)


بهار، ادیب و شاعر و رجل ---------- و سراینده‌‌ی كلام ترانه هایی از استادان موسیقی ایران : زمن نگارم ، عروس گل، مرغ سحر، به دل جز غم آن قمر ندارم…

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:28 PM
علی اصغر بهاری


علی اصغر بهاری نوازنده كمانچه و مدرس ردیف موسیقی و آثار قدیمی شاگرد پدرش و دایی هایش و بهره گرفته از رضا محجوبی بوده است . سابقه كار موسیقی از سال 1302 تا آخرین روزهای زندگی ادامه داد. بداهه نواز ممتاز و یگتنه اشاعه دهنده‌ی كمانچه از سال های 1340 به بعد بوده . از آثار او بداهه نوازی ها در دستگاه مختلف (در صفحه ، نوار. فیلم )می باشد. دوره ردیف و آثاری با هنرمندان و از شاگردان داوود گنجه ای ، هادی منتظری، مهدی آذر سینابوده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:29 PM
ابراهیم بوذری طالقانی


ابراهیم بوذری طالقانی خوشنویس وادیب وخواننده بزرگ تعزیه وازكارشناسان ردیف های آوازی، نزد اقبال السلطان آواز را آموخته بود. كتاب او به نام «تعزیه درایران ودومجلس آن» درانجمن موسیقی ایران، با مقدمه وشرح سیدعلیرضا میرعلی نقی دردست انتشاراست

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:30 PM
بابک بیات


بابك بیات آهنگ ساز و دانش آموخته‌ی هنرستان موسیقی و با استفاده از درسهای محمد اوشال و كار هایی در زمینه ساخت موسیقی فیلم و موسیقی پاپ و موسیقی همراه دكلاماسیون اشعار مختلف و از آثار او می توان به موسیقی فیلم «شاید وقتی دیگر» « عروسی خوبان» «وعده آخر» « مرسدس» و نوار « سكوت سرشار از ناگفته هاست» « خروس زری و پیراهن پری » و موسیقی بیش از چهل فیلم سینمایی و تلویزیونی و… اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:31 PM
امیر بیداریان


امیربیداریان تنبك نوازی را دركودكی ازمرشد نصرالله تهرانی(یاردرویش خان) آموخت ونزد حسین تهرانی، معلوماتش را تكمیل كرد. ازجوانی دراركسترهای مختلف شركت داشت واولین نوازنده تنبك بود كه درفیلم های موزیكال ایرانی نوازندگی تنبك را- درموسیقی فیلم- به عهده داشت. بعد ازانقلاب به تدریس وتآلیف پرداخت ومجموعه آموزشی «ریتم به زبان نت» و« گنجینه وزن ها» ازاو انتشاریافت. بیداریان نوازنده باقدرت وآشنا به قطعه های ضربی قدیم بود. ازآثاراو می توان نوار«آذركیمیا»(برگزیده اجراهای صحنه ای همراه سنتوررضا مهدوی) را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:31 PM
بیژن بیژنی


بیژن بیژنی، خوشنویس و خواننده است. بسیاری از آثار موسیقی ایران به خط زیبای اوست و نوار های « افسانه‌ی سرزمین پدری ام » و«سیب سرخ خورشید» با صدای او اجرا شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:32 PM
سیدمحمدتقی بینش


سید محمد تقی بینش آموزگارفداكار تاریخ موسیقی قدیم ورساله شناسی آن بود وزندگی او وقف این خدمت فرهنگی شد. درجوانی تارنوازی را ازاستاد علی اكبر شهنازی آموخت ولی تدریس وتحقیق را خوش تر گرفت وآثاری ارزنده رااحیا كرد. تصحیح وتحشیه كتاب های مولانا عبدالقادر مراغی(مقاصد الالحان، جامع الالحان و رساله خاتمه)، شرح ادوار صفی الدین، سه رساله موسیقی( دانشنامه، كنزالتحف و اخوان الصفا) ورساله بنایی (همراه داریوش صفوت) وتعدادی مقاله وسخنرانی، یادگارزندگانی پربار اوست. كتاب های او اكثراً منتشرشده اند ویادنامه او به نام « بینش وموسیقی» به كوشش رضا مهدوی انتشاریافته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:33 PM
نوذر پرنگ


نوذرپرنگ شاعرولغوی ارزنده و وارد به نظم ونثرموسیقی است. اجزای تركیب شده درشعراو حاوی نوعی موسیقی درونی هستند ویكی اززیباترین ساقی نامه های شعرفارسی ازاوست. پرنگ درسال های1330 نیز ترانه سرایی می كرد وكلام چند ترانه موسیقی پاپ (جوان) آن روزگار اثرطبع اوست.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:33 PM
فرامرز پایور


فرامرزپایور نوازنده سنتور، نواساز، مدرس ومؤلف وهنرآموخته نزد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازعبدالله دوامی، ركن الدین مختاری، حاج آقا محمد ایرانی مجرد، حسین تهرانی ودارای سابقه طولانی درتدریس، نوازندگی، نواسازی، تنظیم قطعه های خود و دیگران برای اركستر وارائه كننده تكنیك نوین سنتورنوازی واجراهای درخشان با سنتور دراركسترهای ایرانی واركسترسازهای ایرانی- غربی وكنسرت های فراوان درداخل وخارج ازایران كه ازآثاراو می توان به: صفحه های گرامافون همراه تنبك حسین تهرانی، ضبط های رادیویی همراه ویولون ابوالحسن صبا، مجموعه نوارهای كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان، اجراهای ضبط شده از«گروه اساتید»(همراه با صدای محمدرضاشجریان وخوانندگان دیگر)، گفتگو، پیغام اهل راز، چهارباغ و...، كتاب ها: «دستور سنتور»، «هشت قطعه برای سنتور»، «ردیف چپ كوك برای سنتور» و...«ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی وتصنیف های قدیمی».

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:36 PM
احمد پژمان


احمد پژمان ، آهنگساز دانش را در تهران و دانشگاه وین و دانشگاه كلمبیا آموخت. تدریس در دانشكده هنر های زیبا، دانشگاه هنر و… را بر عهده دارد. از آثار او می توان به اپراهای جشن دهقان ، دلاور سهند،‌سمندرو آثار سمفونیك موسیقی فیلم های شازده احتجاب ، سایه های بلندباد، هنر پیشه ، و روسری آبی از كار های او می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:37 PM
غلامعلی پورعطایی


اسـتاد غلامعـلي پور عـطايي غلامعلي پورعطايي خواننده و نوازنـــده نام آشناي خراسان متولد 1326روستاي محمود آباد عليا از توابع تربت جام از سن 9 سالگي دوتار نوازي و همـزمان با آن خوانـندگي را آموخت. وي شاگرد بزرگـــاني همچــــون ملاشهــــاب الديـــن شيـــر محمدي(آواز) وغلامحيدر پورعطايي، الله رســـان عثـماني، منصور منصوري ،ايوب خان امغاني، يوسف خان تيموري ،ادهم شيخي)دوتار) بوده است. در سال 1355 گـــواهيـــنامه خـــوانندگي و نوازندگي را از وزارت فرهنگ وقت دريافت نمود. پورعطايي اولين خواننده اي است که مقام معروف « نوايي » را در تلويزيون اجرا کرد. استاد غلامعلي پورعطايي نام و چهره آشناي اغلب جشنواره هاست .ازآنجمله مي توان به شرکت در سيزدهمين جشنواره موسيقي فجر و کسب مقام «اول» در خواننـــدگي و گروه نوازي اشاره کرد . وی همچنين اولين بيـدل خوان در ايران است. غلامعلي پورعطايي در بسياري از فيلمها و سريالها به ايفاي نقش پرداخته که برخي از آنها عبارتند از : فاخته ، کولي ، قطعه ناتمام ، غبارنور ، بچه هاي باران ، مصائب عاشق فقير ، سمک عيار ، و سير و سفر. غلامعــــلي پـــورعطايي قريب 200 ساعت موسيقي به علاقمندان عرضه کرده اسـت. از جديدترين آثار وي در واحد موسيقي مرکز خراسان رضوي ميتوان به « ذکر هو » و « ذکر 12 امام» اشاره کرد. پورعطايي را ميتوان به جرات دايره المعارف ادبيات شفاهي و موسيقي مقامي خراسان ناميـد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:37 PM
حسین پژمان بختیاری


حسین پژمان بختیارشاگرد مكتب ادبی نظام وفا در موسیقی نیز آوازه افكنده است. كلام چند تصنیف ماندگار از ساخته های مرتضی نی داوود و دیگر استادان موسیق از اوست.« آتشی در سینه دارم جاودانی» « بس كن ای دل» « گل محبوس» و… پژمان در سالهای آخر عمر جزو شورای شعر و ترانه رادیو تهران بود او مردی بود حساس و فطرتاُ شاعر و هنر شناس . از او دیوان اشعارش بدون ذكر ترانه هایی كه ساخته در سال های قبل از انقلاب به چاپ رسیده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:38 PM
داریوش پیر نیاکان


داریوش پیر نیاكان ، نوازنده‏ی تار و سه تار و شاگرد علی اكبر شهنازی و محمد حسن عذاری و پیرو نوازندگی شهنازی در ارائه‏ی شیوه‏ی فاخر او از آثار او می توان تعداد زیادی اجراهمراه محمد رضا شجریان (1376-1366)

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:38 PM
محمد تاج بخش


محمود تاج بخش ، نوازنده ویولون و سه تار و شاگرد اسماعیل زرین فر و بهره گیری غیر مستقیم از نوازندگی احمد عبادی نوازنده ویولون در اركستر های مختلف خصوصی ، دولتی و رادیو تهران تدریس موسیقی در مراكز آموزشیو تدوین یك مجموعه از نوار های خصوصی برای سه تار نوازی و از آثار او نوار های خصوصی در یك ویولون نوازی و سه تار نوازی می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:39 PM
داوود پیرنیا


داوود پیرنیا ، ادیب مؤسس و سرپرست برنامه های گل ها در رادیو تهران و دارای سابقه‌ی كار ادبی از اوایل جوانی و سرپرست مشاغل مهم ---------- و اداری بود. موسس برنامه های « گل های رنگا رنگ» « گل های جاویدان» « یك شاخه گل» « گل های صحرایی» « برگ سبز» و نخستین برنامه های رادیویی مخصوص كودكان از كار های وی می باشد. از آثار او می توان به چند مقاله و مصاحبه در نشریات سال های 1330و 1340 اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:50 PM
علی تجویدی


علی تجویدی نوازنده ی ویولون وسه تارونواسازومؤلف اوشاگرد ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، ركن الدین مختاری، حاج آقامحمدایرانی مجرد، هوشنگ استوار وچند استاد ارمنی وشروع كاردررادیو تهران از1328 و دارای سابقه ی طولانی تدریس و نواسازی و سرپرستی اركسترها كه ازآثاراو می توان به: نوارهای رادیویی ونوارهای خصوصی، همنوازی با ساز وآواز واركستر، ترانه های«مراعاشقی شیدا»(باكلام منیره طه)، «آزاده ام» و«صبرم عطاكن»(باكلام رهی معیری)، «بارسفربستم»(باكلام نواب صفا)، «آتش كاروان»(باكلام بیژن ترقی)، « رفتم كه رفتم»(باكلام معینی كرمانشاهی) وكتاب های « اثری درچهارگاه»، « موسیقی ایرانی»(2جلد)، وكتاب« مجمع التصانیف» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:50 PM
بیژن ترقی


بیژن ترقی شاعروترانه سرا وناشرومصحح چند دیوان ازشعرهای قدما وترانه سرایی ازاوایل دهه1330، بیش ترهمراه با آهنگ هایی ازپرویز یاحقی كه ازآثاراو می توان به بهاردلنشین(آهنگ ازروح الله خالقی)، می زده شب(آهنگ ازپرویزیاحقی)، جام مدهوشی(آهنگ ازعلی تجویدی)، و... كتاب« سرود برگ ریزان»(مجموعه شعرها وترانه ها) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:51 PM
مهرداد ترابی


مهرداد ترابی نوازنده تاروسه تاروهنررا نزدجلال ذوالفنون وهوشنگ ظریف آموخت. وی سرپرست گروه«مشتاق» بود و كنسرتهای بسیاری درداخل وخارج ازكشورانجام داده است او تدوین كننده كتاب«دوره آموزش سه تار» درسه جلد نوشته جلال ذوالفنون می باشد ازآثاراو می توان به كتاب« دفترتصنیف های قدیمی»(بادصبا، خزان عشق، چشم نرگس)(درسه جلد) ونوارهای چهارپاره(تكنوازی) وبلبل شوریده(باصدای خسروعامری فر) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:52 PM
حسین تهرانی


حسین تهرانی نوازنده تنبك وشاگرد حسین خان اسماعیل زاده، رضاروانبخش، مهدی غیاثی و... بیش ازهمه برگرفته ازمحضر ابوالحسن صبا وپایه گذار تكنیك امروزی تنبك نوازی درچهارچوب موسیقی معاصر، دارای توانایی تكنیكی عالی و معلومات فراوان درموسیقی ضربی وآشنا با نوازندگی سنتور وردیف ها وكاردررادیو تهران از1319 تااواخردهه 1340 وعضو انجمن موسیقی ملی، هنرستان موسیقی ملی واركسترهای رادیو واداره هنرهای زیبا ومؤسس «گروه تنبك »(فراهم آمده به كوشش حسین دهلوی وجمعی دیگر) وتعدادی نوارخصوصی، همراه ویولون وسه تارابوالحسن صبا وصدای خودش.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:52 PM
فضل الله توکل


فضل الله توكل، نوازنده سنتور و نواساز استفاده برده از محضر مرتضی خان محجوبی و دیگر استادان است. سابقه كار رادیویی از دهه‌ی 1330 آغاز كرد. آز آثار او می توان تعدادی برنامه رادیویی و چند لوح فشرده را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:53 PM
ارشد تهماسبی


ارشد تهماسبی نوازنده تاروسه تار، معلم، محقق ومؤلف وهنرآموخته نزد حسین علیزاده ومحمدرضا لطفی وتدریس موسیقی وگردآورنده بسیاری ازآثارقدما ومجری آنها ازآثاراو می توان به مجموعه آثاردرویش خان و مجموعه آثارركن الدین خان مختاری، جواب آواز، صدرنگ رنگ(كتاب ومجموعه نوار، اجرا با تار)، كتابهای« برنامه دشتی»(ازموسی معروفی)، «سه چهارمضراب»، «تصنیف های عارف» ونوار«پنجه دشتی»(اجرای آثاری ازعارف وصبا به روایت فرامرزپایور) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:54 PM
منوچهر جانبگلو


منوچهرجانبگلو منتقد موسیقی ونوازنده سنتور وشاگرد ابوالحسن صبا وبهره برده ازدیگراستادان وصاحب مقالات انتقادی درنشریات 1369-1325 وتعدادی ضبط های خصوصی.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:55 PM
عبدالله جهان پناه


عبدالله جهان پناه نوازنده‌ی ویولون ونواساز اوشاگرد علیرضاخان چنگی وسرپرست اركستردررادیو ودارای آثاری با همكاری خوانندگان وترانه سرایان وعضو اركسترگل ها كه ازآثار او می توان به مجموعه صفحه ها با ملوك ضرابی؛‌ و كتاب « ردیف استاد علی اكبر خان شهناز«تنظیم برای ویولون» كه چاپ نشده است ، اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:55 PM
عطاءالله جنگوک


عطاء الله جنگوك نوازنده‌ی تار وسه تار وشاگردمحمدحسن عذّاری، علی اكبر شهنازی وغلامحسین بیكجه خانی. اوفارغ التحصیل رشته‌ی موسیقی از دانشكده‌ی هنرهای زیبا وسابقه‌ی طولانی تدریس درمراكزآموزشی دولتی وخصوصی ، ازآثاراو می توان به مال كنون(باصدای مسعود بختیاری)، نوروز(تكنوازی سه تار) وسرو ماه(تصنیف های شیدا)و…(نوار)، كتاب:«سوزوساز» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:56 PM
سیدجواد چایچی اصفهانی


سیدجواد چایچی اصفهانی صنعتگر و متخصص درصنایع دستی و كار با چوب وشروع سازسازی درسال های پس از انقلاب با گرایش به سه تارسازی كه ازآثار او می توان به تزئینات داخل هتل عباسی اصفهان و چند رستوران مشهور دراصفهان وتعدادی سه تار وكتاب «سه تارساز».

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:57 PM
سیداکبر حاج محسن تهرانی


سید اكبر حاج محسن تهرانی (اكبر محسنی) نوازنده‌ی تار، عود و ویولون ، نواساز و معلم موسیقی ، او هنر آموخته را در شعبه‌ی موزیك نظام و بهره برده از درسهای علی نقی وزیری بود. سابقه طولانی تدریس موسیقی و سرپرستی اركستر ها در رادیو تهران و ساخت آثار بسیار را دارا می باشد. او از اولین نوازندگان عود در موسیقی ایران است . از آثار او الهه‌ی ناز، ستاره، ضبط های رایویی و ضبط های خصوصی و.. كتاب الهه‌ی ناز را می توان برشمرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 03:57 PM
شاپور حاتمی


شاپورحاتمی فرزند علی حاتمی نوازنده تاروهنرآموخته نزد عبدالحسین شهنازی وآغازكاردررادیوتهران تااوایل1340 كه ازآثاراو می توان به ضبط های رادیویی وضبط های خصوصی، بیش ترحاوی بداهه نوازی هایش وچند صفحه گرامافون محتوی تصنیف های عامیانه اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:18 PM
فریدون حافظی


فریدون حافظی نوازنده تار و نواساز وی شاگرد موسی معروفی و عضو اركستر گل ها بود. از آثار او ترانه ها « رقص گیسو » « همین امشب» و كتاب و نوار « قطعاتی در شور» را می توان برشمر

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:18 PM
اسدالله حجازی


اسد الله حجازی نوازنده و هنر آموز تار ، مؤلف ، وی هنر آموخته را نزد علی اكبر شهنازی و دارای تحصیلات علمی موسیقی در خارج از كشور است . استاد دانشگاه تهران و سابقه تدریس موسیقی ملی عضو شوراهای موسیقی در رادیو تهران ، مدیر سردبیر مجلات هنری - فرهنگی و… ازآثار وی همنوازی با پیانوی جواد معروفی ضبط های خصوصی و… ، و كتابهای حافظ و موسیقی ، منوچهری دامغانی و موسیقی ، فرهنگ سازها ، تاریخ موسیقی نظامی ایران و… می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:18 PM
محمدعلی حدادیان


محمدعلی حدادیان نوازنده ومعلم نی وشاگردحسین یاوری وسید حسن كسایی. اوفارغ التحصیل رشته‌ی موسیقی ازدانشكده‌ی هنرهای زیبا وعضو گروههای مختلف موسیقی ودارای سابقه‌ی طولانی تدریس درمراكزآموزشی.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:19 PM
سعدی حسنی


سعدی حسنی منتقد ومؤلف وفارغ التحصیل رشته‌ی فلسفه ازآلمان كه آغازكاراوازدهه‌ی 1330 دررادیو تهران ونشریات تخصصی بوده است. او نویسنده‌ی متن وكلام چند اپرا و اپرات وسردبیر«مجله موسیقیِ»(1356-1352) ومؤسس انجمن ژونس موزیكال ایران بود كه ازآثاراومی توان به«هفت نغمه چنگ»، «تاریخ موسیقی» و«تفسیرموسیقی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:20 PM
محمود حکیم هاشمی


محمود حكیم هاشمی سازنده سه تاروازبزرگان این صنعت وهنربود. اونوازندگی ویولون رادرهنرستان آموخت وسه تارنوازی را ازاحمد عبادی فراگرفت وسه تارسازی را ازعشقی آموخت وازالگوهای حاج طاهربهره گرفت. هاشمی هنرمندی ظریف ودقیق ودارای وسواس ومسئولیت بود وتعداد سازهایش كم ولی ازلحاظ كیفیت درسطح بسیاربالا هستند ودردستان استادان بزرگ نواخته می شوند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:20 PM
مرتضی حنانه


مرتضی حنانه ، آهنگساز، رهبر اركستر و مولف، دانش آموخته در هنرستان عالی موسیقی و در كنسرواتوار واتیكان ، او شاگرد پرویز محمود و استاد ایتالیایی« كاردوچی» و آشنایی به نوازندگی هورن و پیانو ، موسس اركستر فارابی و عضو شورای موسیقی در رادیو تهران و دارای سابقه‌ی تحقیق در موسیقی نواحی و تحقیق در موسیقی قدیم ایران برای استفاده های آهنگسازی. از آثار او می توان به تنظیم ملودی ها (از آهنگسازان گذشته و حال) برای اركستر بزرگ و اجرا در رادیو تلویزیون ، قطعه های «سوئیت شهر مرجان » «روندو كاپریچیوزا» و… موسیقی فیلم های«هزار دستان » « صمد و فولاد زره لی دیو» و« فرار از تله» و… كتاب «گامهای گمشده» و ترجمه كتاب های «اركستراسیون» « چگونه ملودی بسازم » و… و چند اثر منتشر نشده در تئوری موسیقی ایران را می توان برشمرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:21 PM
علی محمد خادم میثاق


علی محمد خادم میثاق نوازنده ی پیانو و كنترباس و آهنگساز و اركستر و معلم موسیقی وسرپرست اركسترهای دولتی و از آثار او می توان به : تعدادی سرود و مارش به صورت نت وضبط در صفحه های گرامافون اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:22 PM
مهدی خالدی


داریوش خالدی نوازنده‌ی ویولون ونواساز وشاگرد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازدیگر استادان وكاردررادیو تهران از1319 ودارای روش ویژه درتكنوازی ویولون ونواسازی ومؤسس «اركسترجوانان» و همكاری با اركستر«گل ها» كه ازآثاراو می توان به دو دوره صفحه‌ی گرامافون پرشده دربمبئی همراه بادیگرهنرمندان، دو صفحه ی گرامافون پرشده درتهران (تكنوازی ها)، تعدادی نوار رادیویی وخصوصی ودویست آهنگ وازترانه ها: «آمد نوبهار»(باكلام نواب صفا)‌، «آتش جان»(باكلام رهی معیری)، «انتظار»(باكلام معینی كرمانشاهی) و…

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:23 PM
روح الله خالقی


روح الله خالقی موسیقیدان وطن پرست و دانش آموخته‌ی مكتب علی نقی وزیری وسرسپرده‌ی اووآهنگساز ومؤلف كتاب ها ومؤسس نهادهای پیشرو موسیقی ایرانی بود. تألیف كتاب «سرگذشت موسیقی ایران»، «نظری به موسیقی»، كتاب های هنرستان، مقالات بسیاردرجراید روز، ساختن آهنگهای متعدد درفرم های گوناگون، تأسیس انجمن واركستر وهنرستان موسیقی ملی وبسیاری خدمات فرهنگی دیگر حاصل زندگی پرباراوست.خالقی ادامه دهنده ی معتدل وپویای جریان تجدید موسیقی ایران است ونقشی بسزا درپیشرفت موسیقی معاصر دارد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:24 PM
امیر همایون خرم


امیر همایون خرم ، نوازنده ویولون و نواساز وی شاگرد ابو الحسن صبا و عضو و سرپرست چند اركستر در رادیو ، دارای آثار ممتاز در نواسازی از آثار وی می توان به « دل پریشان» «تصویری از خیال» « دیوانه منم» « وای از شب من» « نوای مهر» « اشك من هویدا شد» و تعدادی صفحه گرامافون و ضبط های خصوصی و ضبط های رادیویی و نوارهای خصوصی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:24 PM
حسین خواجه امیری (ایرج)


ایرج خواننده وشاگرد ابوالحسن صبا تأثیرپذیری مستقیم ازآواز تاج اصفهانی وكاردررادیو تهران ازاواسط دهه‌ی 1330 بااركسترها وهمراه نوازندگان مختلف كه ازآثاراو می توان به برنامه های آوازی همراه ویولون حبیب الله بدیعی وپرویز یاحقی، سنتور رضا ورزنده، تارفرهنگ شریف و... تعدادی ترانه برای فیلم های ایرانی(1350-1340) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:25 PM
حسین خضوعی


حسین خضوعی خواننده و ردیف دان وی هنر را نزد میرزا عبد الوهاب اصفهانی آموخت او مسلط به ادب قدیم ، عروض، شعر شناسی، و.. مشهور به لطف صوت و توانایی اجرا وعضو اركستر درویش خان در انجمن اخوت بود. از صدای او اثری در دست نیست. از شاگردانش می توان به ادیب خوانساری، یونس در دشتی و تاج اصفهانی را نام برد. از آثار او دفترچه‌ی اشعار و دفتری در علم موسیقی و جدول دستگاه ها وآوازها دردست می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:26 PM
عبدالله دادور ( قوام السلطان)


عبدالله دادور(قوام السلطان) نوازنده تاروسه تار وشاگرد درویش خان كه ازآثاراو می توان به تعدادی صفحه گرامافون، همراهی(تار) با آواز پروانه(1312-1303)، ضبط های خصوصی، تكنوازی سه تار(سالهای دهه1330) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:27 PM
نور محمد درپور


اسـتاد حـاج نـور محـمد در پـور نورمحمد در پور خواننده شهير خراساني متولد 1310 روستاي « سرخ سـرا» از توابع باخـرز و ساکن روستاي « يادگـار » تربت جام است. درپـور اسـتاد بلامنـازع آوازهاي عرفاني در تربت جام بوده و از معدود بازماندگان صاحب سبک و لـحن است . حاج نورمحمد در محضر بزرگاني همچون « حاج جـهـانگيــر خان»،«حاج مـرتضي پـري» «حاج عبدالحميد رسولي» «ملا داد خدا کبوداني» و «ملا ياسين مريدار» تـلـمـذ کرد. وي سبکهاي خوانندگي حلقه ذکر را از«خليفه ملا سلـطان»،«ملا پاينـد بلـوچ » و... آموخت. مثنـوي خواني رانيز بزرگاني همچـون « ملا مقـري » و «آخوند ملا مخـتار» و غزلخوانی را «مولاداد هزاره پل بندی » و « حاج لطف الله هزاره» به وی آموختند. نورمحمد درپور طي سفر به کشورهاي آلمان و هلـند توانست موسيـقي عرفـاني تربت جـام را به خوبي به جهانيـان معرفي کند . از در پور آلبومي تحقيـقاتی در باب موسيقي خراسان ارائه شده . آثاری را نيز در واحد موسيقي مرکز خراسان رضوي اجرا کرده اند که از آنجمله ميتوان به مقامهاي « خالق يکتا » ، «صـمدا » و « حکايت احمد جامي » و اشاره کرد . حاج نورمحمد درپور در حالی که 75 بهار از عمرش می گذرد همچنان با صلابت است و استوار .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:27 PM
محمد تقی دانش پژوه


محمدتقی دانش پژوه پدرعلم نسخه شناسی موسیقی قدیم ایرانی وازبزرگ ترین كتاب شناسان ایران درجهان علم ودانش بود. كتاب«فهرست آثاردانشمندان ایرانی واسلامی درغنا وموسیقی» وچند مقاله دیگردراین باب ازآثارچاپ شده اوست.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:28 PM
یونس دردشتی


درگذشت یونس(یونا) دردشتی خواننده باتحصیلات كلاسیك درمدرسه آلیانس ودرموسیقی خودآموخته وبهره برده ازراهنمایی های یحیی زرپنجه ومرتضی نی داوود با اولین كنسرت درگراند هتل تهران همراه یحیی زرپنجه (1305) وآخرین كنسرت درآمریكا (1370) وهمكاری با رادیو تهران ورادیو اصفهان (سالهای 1350-1330) ورا یو ایرانیان درنیویورك(1358 به بعد) ودارای لحن مشخص درخوانندگی وپیروی ازمكتب آوازاصفهان كه ازآثار او می توان به تعدادی ضبط های رادیویی وچند صفحه گرامافون همراه سنتور عباس زندی وتار ابراهیم سرخوش، حاوی آوازها وچند تصنیف قدیمی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:28 PM
محمدرضا درویشی


محمد رضا درویشی آهنگساز محقق و مؤلف وی فارغ التحصیل رشته‌ی آهنگسازی از دانشكده هنر های زیبا ( تهران) و آشنا به نوازندگی ترومپت می باشد. دارای سابقه 17 ساله مدام در موسیقی نواحی ایران و تنظیم ملودی هایی از خود و دیگران برای اركستر و گاه با نگرشی جدید در ساز و بندی، وی طراح و برگذار كننده جشنواره های بزرگ موسیقی نواحی ایران است . از آثار او می توان به نوار های موسیقی نواحی مازندران ، موسم گل، گنبد مینا، زمستان، و كتابهای «نگاه به غرب» « بیست ترانه موحلی فارس» «نوروزی خوانی» « شناخت موسیقی نواحی ایران » « سنت و تجدد در موسیقی ایران» « آیینه و آواز» و چند مجموعه نت و تعدادی قطعه های اجرا نشده و تعدادی مقاله و.. مجموعه عظیم دایرة المعارف ایران در 9 جلد از او می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:31 PM
غلامحسین درویش


وصف روزگار وآثاردرویش خان قافله سالار بزرگ تجدد موسیقی ایران دراین مختصرنمی گنجد. درویش نوازنده‌ی استاد و بزرگ درتارو سه تار بود ودرمحضرآقاحسین قلی ومیرزا عبدالله بالیده وكیفیتی عجیب درنوازندگی داشت. اومبتكرپیش درآمد درموسیقی بود وازآثاربسیارزیبایی دراین قالب ونیز درقالب هایی چون تصنیف ورنگ وچهار مضراب باقی مانده است. صفحه هایی حاوی تارنوازی او، تكنوازی وهمنوازی همراه سید حسین طاهرزاده، اقبال آذر، دوامی وباقرخان ودیگران باقی است ومجموعه آثاراو به كوشش ارشد تهماسبی منتشرشده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:32 PM
محمد حسن(وحید) دستگردی


وحید دستگردی شاعرومؤسس مجله ادبی«ارمغان» بود وبا اكثر موسیقی دانان معتبرارتباط داشت. كلام تصنیف هایی چون« موسم گل» و«زد لشگرگل» ازآثاراوست.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:33 PM
عبدالله دوامی


عبدالله دوامی دركناربرومند وشهنازی یك عمردرتداوم اصالت های موسیقی ایران كوشید اوازمعلمان بزرگ موسیقی ردیف است. درجوانی نزدعلی خان نایب السلطنه تعلیم گرفت وچند سال بعد همراه هنرمندان بزرگ موسیقی وقت به خارج سفركرد وصفحه هایی ازصدای او ضبط شد. اولوح محفوظ ردیف های آوازی وسازی وقطعه هایی اصیل قدیمی بود ویك عمر هرچه می دانست بی دریغ به هنرمندان جوان آموخت. دوامی نیز مثل بیشترهنرمندان قدیم اهل معنویت وخلوص وسادگی بود وبا هنرش می زیست. ازاو نوارهای خصوصی باقی مانده است كه بیشترجنبه آموزشی دارند. نت ردیف آوازی او وتصنیف های قدیمی، به كوشش فرامرز پایوروآلبوم ردیف نوارهای آواز او نیز انتشاریافته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:34 PM
حسین دهلوی


حسین دهلوی آهنگساز و رهبر اركستر و دانش آموخته در محضر ابوالحسن صبا ، حسین ناصحی و توماس كریستین داوید و فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی در رشته آهنگسازی همچنین مدیر هنرستان موسیقی ملی پس از روح الله خالقی و مهدی مفتاح او رهبر اركستر «صبا» و اركستر رودكی و طراح و سازنده قطعه های از موسیقی ایرانی برای اجرا اركستر بزرگ سازهای ایرانی و غیر ایرانی با اجرای كنسرتهای بسیار در داخل و خارج از كشور است او همچنین مؤسس « اركستر بزرگ مضرابی می باشد. از نمونه آثار او می توان به آثاری از حسین دهلوی ، بیژن و منیژه (نوار) ، سبكبال ، شوشتری برای ویولون و اركستر، به یاد صبا و نغمه‌ی ترك ، نخست گلبانگ برای اركستر مضرابی و… اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:35 PM
جلال ذولفنون


جلال ذوالفنون نوازنده سه تار وفارغ التحصیل هنرستان موسیقی ملی وبهره برده ازمحضر موسی معروفی وفارغ التحصیل گروه موسیقی دانشكده هنرهای زیبا ( دانگاه تهران) ودارای تكنیك ویژه ولحن مشخص درسه تارنوازی ودارای تجربه فراوان كارگروهی، تكنوازی وكنسرت ها درداخل وخارج ازكشوركه ازآثار او می توان به نوارهای گل صد برگ وآتش درنیستان( با صدای شهرام ناظری)، شیدایی( باصدای صدیق تعریف) و... كتاب ها ی« آموزش سه تار» و«بررسی مقایسه ای آثاردرویش خان وردیف» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:36 PM
حسن رادمرد


حسن راد مرد ، نوازنده پیانو و آهنگساز و فارغ التحصیل شعبه‌ی موزیك دارالفنون وی آموزگار موسیقی در مدارس و دانشسراها و از بهترین سرود سازان ایرانی ، از آثار وی می توان به تعداری ضبط های رادیویی و تعداد زیادی سرود به مناسبتهای مختلف اشاره كرد

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:36 PM
باقرخان رامشگر


باقر خان رامشگر نوازنده پر آوازه كمانچه در عهد مظفری بوده است . هنر آموخته را نزد موسی خان كاشی در اصفهان بهره برد از راهنمایی های میرزا قلی و میرزا عبد الله در تهران استفاده كرد. او دارای شیوه اختصاصی و بلاغت در بیان و مهارت ویژه در نواختن رنگها بود. از آثار باقی مانده از او می توان به صفحه های گرامافون ، محتوای تكنوازی ها و همنوازی با آواز سید حسین طاهر زاده و ابو الحسن اقبال آذر ، تنبك و آواز عبد الله دوامی و تار درویش خان اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:37 PM
شاپور رحیمی


شاپوررحیمی خواننده هنرآموز ونوازنده عود وهنرآموخته نزد اسماعیل مهرتاش، نصرالله زرین پنجه، داریوش صفوت، محمود كریمی ومحمدرضا شجریان و سابقه طولانی تدریس آوازو اجرا كه ازآثاراو می توان به«گل افشان»، «شكوفه های جاویدان» و«فصل ایثار» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:38 PM
امین الله رشیدی


امین الله رشیدی خواننده، هنر آموخته در دوره شبانه‌ی هنرستان عالی موسیقی نزد موسی معروفی (تارنوازی) مهدی فروغ (آواز) و همكاری با رادیو از اواخر دهه‌ی 1320 تا اواسط 1340 و كار با اركستر علی محمد خادم میثاق و اركستر های دیگر وی آشنا به نوازندگی تار و سازنده‌ی ملودی های بسیار(اجراشده و اجرا نشده) اثر منتشر شده : عطر گیسو

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:38 PM
علی رستمیان


علی رستمیان خواننده هنر را نزد سید جلال تاج اصفهانی، محمود كریمی و با استفاده از دیگر هنر مندان آموخت و كنسرتهایی در داخل و خارج از كشور داشته است. از آثار وی می توان به چهار باغ ، حكایت دل و ارغوان ( همراه گروه استادان به سرپرستی فرامرز پایور)

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:39 PM
علی محمد رشیدی


علی محمد رشیدی فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی ، ساز تخصصی كنترباس - در آهنگسازی و آواز ایرانی وی سردبیر مجله‌ی « موزیك ایرانی » و رئیس هنرستان تبریز هنرستان موسیقی پسران می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:39 PM
داریوش رفیعی


داریوش رفیعی ترانه خوانی با تعلیمات بدیع زاده فراگرفت وباآهنگ هایی ازمجید وفاداربه شهرت رسید. ازاوتعدادی ترانه وآوازضبط شده وصدای اویادگاری ازیك دوران، جوانی برباد رفته ونوعی زندگی شیدایی است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:40 PM
سید نورالدین رضوی سروستانی


رضوی سروستانی ، خواننده و ردیف دان شاگرد نور علی برومند و با الهام از شیوه‏ی طاهرزاده از آثار وی می توان به دو حلقه كاست نوار همراه گروه سازهای ایرانی (1359-1356) متبحر در آموزش ردیف آوازی طاهر زاده به روایت برومند و از شاگردان محمد صدیق تعریف.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:40 PM
اردشیر روحانی


اردشیر روحانی، نوازنده‌ی پیانو وآهنگساز وفارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی و دانشكده های هنرهای زیبا و كاردرانجمن ژونس موزیكال وتنظیم قطعه های محلی ایرانی برای پیانو(شلیل، دست به دستمالم نزن و...) و ازآثاراو می توان به: نوارهای«كوی دوست» و... اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:41 PM
حسن ریاحی


حسن ریاحی آهنگساز ودانش آموخته درهنرستان عالی موسیقی ودانشگاه تمپل وكمبز(آمریكا- انگلستان) وعضو شوراهای تخصصی واحد موسیقی رادیو وتلویزیون وسازنده دومین سرود جمهوری اسلامی ایران.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:41 PM
کامبیز روشن روان


كامبیز روشن روان آهنگساز و فارغ التحصیل از هنرستان موسیقی ، دانشكده‌ی هنرهای زیبا ، و دانشگاه جنوب كالیفرنیا وی نوازنده فولوت ، سنتور، پیانوو تنبك می باشدمتبحر در ساخت موسیقی در ژانر های متنوع و عضو هیئت دانشكده‌ی صدا وسیما ، مدرس موسیقی در مراكز دانشگاهی و از آثار او ساقی نامه ، سیب سرخ ، خورشید،‌یادگار دوست، سمفونی فلك الافلاك و… موسیقی بیش از نود فیلم سینمایی و تلویزونی.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:42 PM
اسماعیل زرین فراز


اسماعیل زرین فرازشاگردان محضرحسین خان اسماعیل زاده ومدرسه علی نقی وزیری بود. سال ها تدریس ویولون واداره كردن كلاس های موسیقی را به عهده داشت ونزدیك نیم قرن فعالیت فرهنگی- هنری كرد. قطعه هایی ازقدما وآثاری ازخودش را به خط نت نوشته كه هنوز منتشرنشده اند. زرین فر درشناسایی ردیف ویژه كمانچه نیز صاحب نظر بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:43 PM
داریوش سالاری


داریوش سالاری سازنده سازهای ایرانی و هندی و تخصص در ساختن سنتورهای مختلف ،‌ دانش آموخته در دانشگاه اسلامی هندوستان و نوازنده سیتار، سنتور و آشنا كامل به موسیقی كلاسیك هندی و موسیقی اسیل ایرانی سازنده سنتورهایی برای استفاده متنوع و دارای تصرفها و ابداع هایی در ساخت آن و از آثار آن می توان به كتاب های « هزار و یك پرسش و پاسخ درباره‌ی سنتور» و« مجموعه مقالات»اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:44 PM
نصرالله زرینچه


نصرالله زرینچه نوازنده تاروسه تاروعود اوموسیقی رانزد حسین خان هنگ آفرین وموسی معروفی آموخت ونزد علی نقی وزیری تكمیل كرد وسال ها دراركسترهای مختلف نواخت ودرهنرستان موسیقی ملی تدریس كرد وباروح الله خالقی دربرنامه رادیویی«سازوسخن» همكاری داشت. ازاوآهنگ های متعدد،‌ نوارهای رادیویی، نوارهای خصوصی ویك دوره صفحه گرامافون با صدای ایران الدوله هلن باقی مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:45 PM
کیوان ساکت


كیوان ساكت ، نوازنده‌ی سه تار و تار ، آهنگساز خود آموز و دلباخته روش نوازندگی و آثار علی نقی وزیری و اجرای آثاری با الهام از شیوه استادمی باشد . از آثار وی می توان به پنج كتاب در آموزش تار و سه تار و نوار های «ای وطن» و«مرغ سحر» و… اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:46 PM
سید حبیب الله ستایشگر


سید حبیب الله ستایشگر ، منبری ردیف دان و خوشخوان ، مورد احترام اهل كسوت و اهل موسیقی بودو از دوران كهولت او آثاری باقی مانده است. از جمله نواری با اشعارداوود شیرازی در موضوع غائله بنی اسد كه در ماه محرم 1355 شمسی از رادیو پخش شده است. شرح حال و منابر او با عنوان « مداح خراسانی» به قلم فرزندش سید مهدی ستایشگر نوشته شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:46 PM
ساسان سپنتا


ساسان سپنتا موسیقی شناس و مؤلف ، او تحصیلات‌دانشگاهی در ایران و پژوهش هایی چند در مراكز علمی آمریكا ، او دارای درجه دكترا در رشته زبان شناسی می باشد. وی موسیقی را نزد استادانی چون علی نقی وزیری ، ابو الحسن صبا و با بهره گیری از راهنمایی های روح الله خالقی آموخت. یك سری سلسله مقالات در «مجله‌ی موزیك ایران» از آثار او نیز« تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران» « چشم انداز موسیقی ایران» و آماده سازی جلد سوم « سرگذشت موسیقی ایران»به شمار می رود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:47 PM
مهدی ستایشگر


مهدی ستایشگر ، نوازنده‌ی سنتور و پژوهشگر موسیقی ایرانی وی شاگرد فرامرز پایور و دیگر استادان بود . از آثار وی می توان به « ویژه گی سنتور در موسیقی ایران زمین » « واژه نامه موسیقی ایران زمین » « نام نامه‌ی موسیقی ایران زمین » و دومشیریه‌ی« هنر موسیقی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:47 PM
ابراهیم سرخوش


ابراهیم سرخوش نوازنده تاروشاگرد پدروخودآموخته دارای سابقه طولانی دررادیو با خوانندگان مختلف وكنسرت های بسیار درشهرهای ایران كه ازآثاراو می توان به همنوازی با صدای ادیب خوانساری وروح انگیز در نوارهای ردیف آوازهای ایرانی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:48 PM
حسین سرشار


حسین سرشار خواننده اپرا وهنرآموخته دركنسرواتوارمیلان(ایتالیا) وخواننده بسیاری ازنقش های مهم اپرایی وچند اثرازآهنگساران مویسقی ایرانی. ازآثاراو می توان به اجرای اثر«فروغ» ساخته حسین دهلوی(درنوار«آثاری ازحسین دهلوی») وچند ضبط تلویزیونی ازسرودهای انقلابی وبازی درچند فیلم سینمایی: اجاره نشین ها، هامون وجعفرخان ازفرنگ برگشته اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:49 PM
محمد سریر


محمد سریر آهنگساز ، وی فارغ التحصیل دانشكده‌ی هنر های زیبا (تهران) و آدمی موسیقی هنر های زیبای اتریش وی نوازنده پیانو و ویولون می باشد. او شاگرد حشمت سنجری ، امانوئل ملك اصلانیان و وتوماس كریستین داوید او سازنده بیش از 50 اثر موسیقی توصیفی ، موسیقی فیلم و موسیقی پاپ (همراه با محمد نوری ) است. از آثار او می توان به جلوه های ماندگار ، دلاویز ترین و… اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:49 PM
قربان سلیمانی


اسـتاد حاج قـربان سـلیمانی استاد حاج قربان سلیمانی ، بخشی بزرگ شمال خراسان ، متولد 1302 روستای علی آباد قوچان است . نوازندگی دوتار در خانواده او موروثی بود . از سن 8 سالگی دوتار را به دست گرفت . پدرش کربلایی رمضان نخستین استادش بود و بعد از آن نزد « غلامحسین بخشی جعفرآبادی » ، «حاج محمد بخشی قیـطاقی » ، و «عوض بخـشی»، شاگردی کرد . در جوانی حاج قربان همراه پدرش به مجالس می رفت ، اما از سال 1347 موسیقی را رها کرد. از سال 1364 دوباره دوتار را به دست گرفت . در جشنواره های خارجی زیادی همچون آوینیون فرانسه شرکت داشته است . حاج قربان سلیمانی هم اکنون با تجربه ترین بخشی شمال خراسان است .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:52 PM
حبیب سماعی


حبیب سماعی ،فرزند حبیب الله سماع الحضور نوازنده بزرگ سنتور وی موسیقی آموخته را نزد پدر و ملهم از آثار نوازندگان قدیم آموخت. دارای شیوهه عالی در نوازندگی و معروف به توانایی های انحصاری در ارائه مطلب و نحوه بیان و آشنایی و تسلط كامل به سه تار بود.از آثار باقی مانده از وی می توان پنج صفحه گرامافون همراه آواز پروانه ، تعدادی قطعه های (نت) در كنابهای مختلف و انتقال آموزشهای او به كوشش ابو الحسن صبا ، نور علی برومند، قباد ظفر، مرتضی عبد الرسولی بود و از آثار دوریختگی او نیز چیزی ضبط نشده است . شیوه نوازندگی او را مجید كیانی تحقیق كرده و آموزش می دهد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:52 PM
غلامحسین سمندری


اسـتاد غلامحسـين سـمندري غلامحسين سمـندري فرزند عبـدالرحمن و متولد 1311 شهرک باخـرز است . ا ز 10 سالگي دوتار نوازي را نزد پدر و دوتار نوازان بنام وقت « غلامرضا قـوي تن » آموخت . سمندري را با مقام معروف «سروخرامان» با آواز اسـتاد ابراهيـم شريف زاده ميشناسند. وي در بسياري از کشورهاي خارجي برنامه اجرا کرده است. يهودي منوهين ، ويولونيست مشهور جهان، در باره او گفته است : «حاضرم تمام افتخاراتم را بدهم و در عوض پنـجه هاي اين مرد روسـتايي را داشته باشم. » مهدي اخوان ثالث نيز سمندري و دوتارش را چنين شاعرانه مي سـتايد : قربان زخمه هاي تو ، خون پاش و نغمه ريز سـبزه پريسـت اينـکه زني يا شـتر خجو؟ تو با دوســيــم محشر کبــــري به پـا کني شش تار خــــود شکـنـــم يا نه هـان بگــو؟! استـــــاد بی نظيــــر« حسيــــن سمندري» پـــر از کـــدام چشــــمه و دريا کنــي سبو؟ از جمله کارهاي سمندري در واحد موسيقي مرکز خراسان مي توان به « سرو خرامان » و « سراب» نام برد. وي علاوه بر دوتار ، غيـچک هم مي نوازد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:53 PM
حشمت سنجری


حشمت سنجری رهبرواركستروآهنگساز وفارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی دررشته ویولون وتحصیل رهبری اركستر در ایتالیا واتریش ورهبر دائمی اركستر سمفونیك تهران(1351-1334) ورهبری اركستر درشهرهای مختلف ایران وساخت چند اثر.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:53 PM
سلیمان سیاح سپانلو


سلیمان سیاح سپانلو نوازنده‏ی تار شاگرد مدرسه عالی موسیقی ،وزیری اولین وقف كننده‏ی دارایی شخصی برای موسیقی و موسیقی دانان ایرانی .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:54 PM
محمد رضا شجریان


محمدرضا شجریان خواننده ومطرح ترین چهره ی موسیقی آوازی ایران دربیست سال گذشته ، او شاگرد اسماعیل مهرتاش، نورعلی برومند، عبدالله دوامی بود وبااستفاده ازآثار تمام هنرمندان گذشته‌ی موسیقی و اجرای كنسرت های بسیار درداخل وخارج ازكشور وآشنایی با هنرهای دیگر از قبیل خوشنویسی، سنتورنوازی، پرورش گل و… او دارای توانایی تكنیكی وبیانی دراجرا وصاحب خلاقیت های فردی درزمینه ی ساخت واجرای قطعه ها كه ازآثار او می توان به : آلبوم های گلبانگ شجریان، گل های تازه ، تصنیف های ایرا نی ، سپیده، به یادعارف، چشمه ی نوش، بیداد، برآستان جانان و… اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:55 PM
علی اصغر شاه زیدی


علی اصغر شاه زیدی ، خواننده او هنر را نزد تاج اصفهانی و با راهنمایی های سایر استادان آموخت. او از حافظان شیوه تاج و مدرس آواز می باشد،‌از آثار او می توان به چرخ گردون (همراه علی تجویدی و جلیل شهناز) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:56 PM
ابراهیم شریف زاده


اسـتاد ابراهـيم شـريف زاده استاد ابراهيم شريف زاده متولد 1315 است . خوانندگي را از کودکي آغاز کرد. او در محضر اساتيد موسيقي باخرز مانند غلامرضا قوي تن با موسيقي آشنا شد و از سال 1342 در جشنواراه هاي مختلف موسيقي شرکت نمود. نمونه هايي از اجراهاي وي در واحد موسيقي مرکز خراسان رضوي موجود است که« غياث المستغيثين » و « يار وفادار » از آنجمله اند . اجراي موسـيقي «سرو خرامان» وي که نمونه اي انتزاعي ازمقـام الله مدد است شهرت زيادي دارد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:56 PM
مسعود شعاری


مسعود شعاری نوازنده تاروسه تار وهنرآموخته نزد محمد رضا لطفی، داریوش طلایی ، حسین علیزاده وارشد تهماسبی و با اجرای كنسرتهای داخل وخارج ازكشور ازآثاراو می توان به كاروان صبا(آ‎ثارابوالحسن صبا، اجرا با سه تار) وانتظار(سه تارنوازی درفضای موسیقی هند همراه طبلای دارشان سینگ) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:57 PM
رضا شفیعیان


رضا شفیعیان نوازنده و هنر آموز سنتور وی آموزش را نزد فرامرز پایور آموخت و فارغ التحصیل رشته موسیقی در دانشكده هنر های زیبا(تهران) است سابقه اجرای صحنه ای وپیشینه طولانی تدریس سنتور را دارد.از آثار وی نوار اجراهای گروه « درویش» در آوازها و مایه های مختلف همراه با صدای پریسا و رضوی سروستانی ؛ و« سرگشته» ( با صدای بهرام سارنگ)

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:58 PM
فریدون شهبازیان


فریدون شهبازی آهنگساز و فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی در رشته ویولون و نوازنده در اركستر های مهم ایرانی و از پیشكسوتان آهنگسازی در موسیقی پاپ ایرانی در دهه‌ی 1350 و موسیقی فیلم عضو و مدیر شوراهای تخصصی موسیقی و از آثار او می توان به موسیقی متن مجموعه صفحه های گرامافون و نوار های « صدای شاعر» موسیقی فیلم های « شیر سنگی » « در مسیر تند باد» «پاییزان» و…

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:59 PM
امین شهمیری


امین شهمیری مدرس علوم مربوط به موسیقی شناسی ومؤلف وفارغ التحصیل علوم فیزیك از دانشگاه تهران و مدرس صداشناسی موسیقی درهنرستان های موسیقی تهران و گردآورنده مطالب بسیاردرباره فرهنگ های بومی وآداب ورسوم وسازها ونغمه های ایرانی وسابقه تدریس طولانی درمراكز علمی-آموزشی درارتباط با فیزیك صدا وموسیقی كه ازآثاراو می توان به: كتاب «صدا شناسی موسیقی» وتعدادی جزوه منتشرنشده اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 04:59 PM
مشیر همایون شهردار


مشیرهمایون شهردارنوازنده پیانووریاست شورای موسیقی رادیو تهران دردهه 1330 وشاگرد محمدصادق خان سرورالملك ودارای سابقه نوازندگی درمجامع هنری ودودوره ضبط صفحه های گرامافون درداخل وخارج ومشاغل متنوع ازریاست نظمیه تا ریاست شورای موسیقی رادیوتهران ودارای آثارادبی مختلف ازنظم ونثر و قطعه های ضبط شده دراجراهای رادیویی وصفحه های گرامافون، تكنوازی دشتی و راست پنجگاه وهمراهی باآواز رضاقلی میرزا ظلی درصفحه های همایون، اصفهان، ترك، افشاری وچهارگاه.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:01 PM
جلیل شهناز


جلیل شهناز نوازنده‌ی تار و شاگرد پدرش شعبان خان و تاثیر پذیرفته از تار نوازی و همنوازی عبد الحسین شهناز وی دارای تجربه و قریحه‌ی ممتاز در بداهه نوازی و همنوازی و صاحب توانایی فوق العاده در ارائه مطالب موسیقی او كنسرتهای بسیاری در داخل و خارج از كشور اجرا كرده است و از آثار وی می‌توان به ضبط رادیویی ، ضبط های خصوصی و نوار هایی از تكنوازی همراه با تنبك محمد اسماعیلی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:02 PM
عبدالحسین شهنازی


عبدالحسین شهنازی نوازنده تاروشاگرد علی اكبر خان شهنازی ودارای توانایی بیان وشیوه خاص نوازندگی با تأثیرگذاری بسیار با كنسرت هایی درداخل كشور وساختن نغمه چند ترانه كه ازآثار او می توان به چند صفحه گرامافون( تكنوازی، همنوازی و نواسازی) همراه با صدای سید جواد بدیع زاده، ابوالحسن اقبال آذر(اقبال السلطان) و تنبك رضاخان روانبخش اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:03 PM
علی اکبر شهنازی


علی اكبرشهنازی، خلف الصدق خاندان هنر و فرزند میرزا حسین قلی، قریب به هشتاد سال نوازندگی كرد وبیش ازنیم قرن، ردیف دستگاه ها را درس داد وبا اشاعه تكنیك عالی تارنوازی ومعلومات ارزنده خود كه ازپدر وعمو آموخته بود، چراغ موسیقی اصیل را روشن نگه داشت. شهنازی دارای تكنیك درخشان وقدرت واستحكام واصالت مداری درنواختن تاربود. از اوآهنگ هایی باقی مانده ازجمله: زد لشگرگل، نسیم سحرو...، وتعداد زیادی صفحه های گرامافون، بیش ترمحتوی تكنوازی های او، تعدادی نوازخصوصی، دوره ردیف میرزا حسین قلی و دوره ردیف عالی برای تار كه اثر قریحه خودش بود وسرشار ازتكنیك های چشمگیر است. مجموعه ای ازآثار او به كوشش داریوش طلایی نت نویسی ومنتشر شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:04 PM
عبدالوهاب شهیدی


عبد الوهاب شهیدی ، خواننده و نوازنده عود، وی هنررا نزد اسماعیل مهر تاش و بهره گیری از سایر استادان آموخت. او فعالیت را در جامعه‌ی باربد از دهه 1320و كار در رادیو تهران از اواخر دهه‌ی 1330آغاز كرد. از آثار او می توان به ضبط رادیویی فراوان همراه با اركستر گل ها ، كار های آوازی و اركستری ، تكنوازی و همنوازی عودو… باز خوانی ترانه های محلی لری را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:04 PM
جهانشاه صارمی


جهانشاه صلرمی نوازنده تار و شاگرد حسین علیزاده و ارشد تهماسبی وی مؤسس گروه موسیقی نهفت( نخستین گروه سازهای ایرانی با نوازندگان كودك و نوجوان با اجرای در سطح حرفه ای) از آثار او می توان به كتاب « آثاری از استاد علی اكبر شهنازی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:05 PM
علی اکبر شکارچی


علی اكبر شكارچی نوازنده و هنر آموز كمانچه ، تعلیم ویولون و كمانچه را نزد نوازندگان لرستان و بعد ها نزد علی اصغر بهاری آموخت. وی فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشكده هنر های زیبا (تهران) و سابقه تدریس و اجراها در داخل و خارج از كشور را دارا می باشد . از آثار وی كوهسار، بیست ترانه محلی لری، آلبوم ردیف میرزا عبدالله و… كتاب « وزن خوانی»

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:05 PM
منصور صارمی


منصور صارمی نوازنده‌ی سنتورخود آموخته و تاثیر پذیرفته از مرتضی محجوبی بهره برده از آموزشهای نور علی برومند همكار برنامه های «گل» در رادیو. كنسرتهای رادیو در كشور های آسیایی و ضبط های خصوصی متعدد از بداهه نوازی ها ( همراه با ساز و آواز) از آثار همایون مثنوی را می توان نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:06 PM
منوچهر صانعی


منوچهرصانعی نوازنده پیانو وردیف شناس وآشنا به سه تار وسنتور وشاگرد محضر مرتضی محجوبی، عبدالله دوامی، علی اكبرشهنازی وابوالحسن صبا واستفاده غیرمستقیم ازسنتورنوازی حبیب سماعی ودارای تكنیك قوی نوازندگی وبلاغت بیان درارائه مطالب موسیقی اصیل ایرانی كه ازآثاراو می توان به (ضبط های خصوصی): همنوازی با سازوآواز هنرمندان مختلف، اجرای ردیف گزیده موسیقی ایرانی به روایت استادان قدیم وملهم ازتكنیك های بیانی مرتضی محجوبی، مقالات مختلف درنشریات فارسی زبان آمریكا وفرانسه درباره موسیقی وموسیقی دانان معاصرایرانی اشاره كرد

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:07 PM
کریم صالح عظیمی


كریم صالح عظیمی خواننده وردیف دان ومعلم آواز وشاگرد محضر اقبال السلطان وعبدالله دوامی وسابقه تدریس از1353 در« مكتب صبا» وچند اجرا در داخل وخارج ازكشور.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:08 PM
ابوالحسن صبا


وصف زندگی وهنروآثاروخدمات ابوالحسن صبا دراین مختصرنمی گنجد. صبا فرزند كمال السلطنه، دركودكی ونوجوانی بزرگ ترین استادان را دید واز هركدام مطالب ارزنده ای آموخت وویولون وسه تاررابه عنوان سازهای تخصصی خود برگزید وبا مدرسه موسیقی واركستر وزیری همكاری كرد. صبا بنیانگذارشیوه صحیح ویولون نوازی درموسیقی ایرانی وعامل انتقال میراث هنری میرزا عبدالله درسه تارنوازی است. نوازندگی، ضبط صفحه، نواسازی، سرپرستی اركستر، تدریس درهنرستان ودرمنزلش(كه بعدها تبدیل به موزه صبا شد)، نگارش مقاله وكتاب و بسیاری خدمات دیگرحاصل عمركوتاه اوست. صبا یك عمرخود را وقف موسیقی مرد واز حیث هنروانسانیت وشخصیت والا وخصوصیات اصیل ایرانی دراوج تصور بود. آثار او مكرر نواخته واجرا وضبط شده اند: سه جلدكتاب«آموزش ویولون‌» اوبه كوشش لطف الله مفتخم پایان، چهارجلد كتاب«آموزش سنتور» ویك جلد«آموزش تاروسه تار» اوبه كوشش محمد بهارلو وفرامرز پایور وداریوش صفوت به چاپ رسید. یادواره اودرتهران به كوشش علی دهباشی ودرآمریكا به كوشش بیژن اسدی پور به چاپ رسیده یك جلد مجموعه مقالات اوبه كوشش سید علیرضا میرعلی نقی دردست چاپ است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:08 PM
صدیف


صدیف خواننده آواز و شاگرد سلیمان امیر قاسمی و عبد الله دوامی و ملهم از اقبال السلطان بوده است. وی دارای تكنیك ممتاز ، لحن ویژه و توانایی های بیان در آواز ایرانی است . از آثار او «نوار ترجیع بند» همراه سنتور مجید كیانی و تعداد زیادی ضبط های خصوصی همراه با نوازندگان مختلف به جای مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:09 PM
حسین صبا


حسین صبا نوازنده‌ی سنتور و پیانو شاگرد حبیب سماعی و ابوالحسن صبا ( سنتور)و امانوئل ملك اصلانیان ( پیانو) معلم سنتور در هنرستان عالی موسیقی بود. از آثار به جای مانده از وی می توان به تعدادی ضبط های خصوصی و یك جلد كتاب خود آموز سنتور اشاره كرد. از شاگردان وی می توان ارفع اطرایی را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:10 PM
محمد صدیق تعریف


محمد صدیق تعریف خواننده وشاگرد رضوی سروستانی، نصرالله ناصح پور ومحمود كریمی كه ازآثاراو می توان به، به یاد استاد طاهرزاده، شوردشت، شیدایی، آبگینه وماه بانو و... ترانه موسیقی متن سریال تلویزیونی امام علی(ع)(آهنگ ازفرهاد فخرالدینی) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:11 PM
محمدجواد ضرابیان


محمد جواد ضرابیان نوازنده سنتور، نواساز وهنرآموز وآموزش سنتور نزد داریوش صفوت وآهنگسازی نزد محمد تقی مسعودیه وتجربه فراوان دركار گروهی وتدریس موسیقی كه ازآثاراو می توان به كتاب«قطعاتی برای پیانو» و نوارهای «نازنگاه »، «زیبا ترین» و«عطر سوسن»(با صدای علیرضا افتخاری) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:11 PM
داریوش صفوت


داریوش صفوت نوازنده‌ی سنتوروسه تاروپژوهشگرومؤلف وهنرآموخته نزد ابوالحسن صبا وبهره گرفته ازدانش سایراستادان: حاج آقا محمد ایرانی مجرد، سعیدهرمزی و... او مدیروسرپرست نهادهای اداری موسیقی(مركز حفظ واشاعه، گروه موسیقی دانشكده‌ی هنرهای زیبا دردانشگاه تهران) و... همچنین عضو هیأت علمی دانشگاه، دایرة المعارف های رسمی كشور ومراكزپژوهشی كه ازآثاراو می توان به نوارهایی محتوی تكنوازی سنتور وسه تار(پرشده درفرانسه وایران)، كتاب های «موسیقی ایرانی»(همراه با نلی كارن، چاپ فرانسه)، «رساله ی موسیقی بنایی»(همراه باتقی بینش) و... مقالات تحقیقی درایران وفرانسه اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:12 PM
حسین قلی طاطایی


حسین قلی طاطایی نوازنده ویولون بود. وی خود آموخته و از درسهای حسین خان اسماعیل زاده و غلام حسین مین باشیان بهره گرفت. او با گرایش به لحن عربی در نواختن و نوازنده معروف سالهای 1310تا 1330 بود.از آثار وی می توان به صفحه های گرامافون همراه ادیب خوانساری تاج اصفهانی و ملكه‌ی برومند اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:13 PM
عبدالله طالع همدانی


عبد الله طالع همدانی، خواننده ، نوازنده ویولون، ادیب و ترانه سرا وی شاگرد تقی شایگان و بهره گرفته از هنر برادران نی داوود او سابقه‌ی فعالیت مطبوعاتی از اوایل دهه‌ی 1310 وساخت آثار (شعرو ترانه) برای قمر الملوك وزیری، ملوك ضرابی و… تا اواخر دهه‌ی 1320وی دارای اشعار به زبانهای فارسی و راجی و نوارهای خصوصی محتوی آواز خوانی و ویولون نوازی است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:13 PM
سیدحسین طاهرزاده


سید حسین طاهرزاده خواننده ومؤسس سبك مسلط خوانندگی موسیقی ایرانی درقرن حاضر، اوشاگرد غیرمستقیم سید عبدالرحیم اصفهانی وبهره برده از آواز وساز استادان ودارای خلاقیت فوق العاده وقریحه ی عالی هنری وتوانایی بیان وتسلط به ارائه‌ی بلیغ مطالب كه ازآثار او می توان به یك سلسله صفحه های گرامافون ، یك دوره نوارهای خصوصی همراه تار و سه تار نورعلی برومند اشاره كرد. شاگردان غیرمستقیم وی قمرالملوك وزیری، ادیب خوانساری و... محمدرضا شجریان وانتقال دهنده شیوه های بلاغی بیان او: نورعلی برومند و نورالدین رضوی سروستانی بوده اند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:14 PM
داریوش طلایی


داریوش طلایی، نوازنده تاروسه تار، ردیف دان ومدرس وفارغ التحصیل هنرستان موسیقی ملی، دانشكده هنرهای زیبا(تهران)، دانشگاه پاریس ودارای سابقه تدریس طولانی درداخل وخارج ازایران وكنسرت های بسیاردرداخل وخارج ازایران(تكنوازی وهمنوازی) كه ازآثاراو می توان به نوارهای: ردیف میرزا عبدالله (اجرا سه تار)، سازوآواز‌(همراه با شهرام ناظری)، دود عود( همراهی با صدای محمدرضا شجریان)، چندصفحه گرامافون وسی.دی درفرانسه(تكنوازی)، كتاب های «نگرشی نوبه تئوری موسیقی ایرانی»، «نت ردیف میرزا عبدالله برای تاروسه تار»، «بیست وسه قطعه پیش درآمدها ورنگ های استاد علی اكبرشهنازی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:14 PM
هوشنگ ظریف


هوشنگ ظريف به سال 1317 در تهران متولد شد و از کلاس پنجم ابتدایی وارد هنرستان موسیقی ملی شد که در آن دوره استاد روح الله خالقی مدیریت هنرستان را بر عهده داشت. او از ميان سازها به "تار" بيش از همه نظر داشت. آن را انتخاب کرد و در کلاس موسی خان معروفی آموزش تار را شروع کرد. هوشنگ ظريف نوجواني بيش نبود كه جهت فراگيري موسيقي نزد استاداني مثل:موسي معروفي و علي اكبر شهنازي مي رود و از محصر اين استاتيد كسب فيض کرد. در سال 1337از اين هنرستان فارغ التحصيل شده در همين سال به استخدام وزارت فرهنگ و هنر به عنوان هنرآموز سرود و موسيقي در آمد. سپس مشغول تدريس در سازمان پيش آهنگي ايران شد و در سازمان خدمات اجتماعي كشور با سمت هنرآموز موسيقي كشور به نابينايان مشغول شد. او در طول چهار سال دوره عالی را در هنرکده موسیقی گذراند و از محضر استاد علی اکبر شهنازی بهره برد. استاد ظريف از سال1342 به دعوت استاد حسین دهلوی تا سال 1359در هنرستان عالي موسيقي ملي به مدت 17سال به تدريس اشتغال و از سال 1361 استاد تار واحد موسيقي سازمان زرتشتيان ايران (فروهر) است. هوشنگ ظريف سال ها سوليست تار در اركسترهاي متعدد سازمان ملي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر و شركت در اجراي برنامه هاي موسيقي اركسترهاي مزبور در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران بود، او اجراهای متعددی با گروه استاد فرامرز پایور داشته است و با آنها در کشورهای اروپایی و آسیایی زیادی به اجرای موسیقی ایرانی پرداخته است. از دیگر فعالیت های او می توان به سوليست و نوازنده تار در برنامه هاي موسيقي ملي ايران در راديو تلويزيون ايران به مدت 20 سال، اجرای برنامه های موسیقی اصیل و سنتی ایران در شهرهای مختلف ایران و کشورهای دنیا از جمله آمريكا، شوروي، كانادا، ژاپن، فرانسه، انگليس، آلمان غربي، ايتاليا، مصر، تونس، مراكش، الجزاير، هندوستان، پاكستان، تركيه و تمام كشورهاي اروپاي شرقي همراه با اركسترهاي موسيقي سنتي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر سابق اشاره کرد. ا استاد ظريف در سال 1973 نيز به منظور اجراي برنامه هاي آموزشي موسيقي سنتي و ملي ايران در بخش موسيقي تعدادي از دانشگاه هاي آمريكا در سراسر اين كشور مسافرت داشته و نيز در فستيوال موسيقي " شانكار لعل " كه در سال 1975 در هندوستان برگزار شد شركت و در بيست و يكمين فستيوال جهاني موسيقي كه در همين سال در فرانسه بر پا شده بود شركت داشته. استاد ظریف با شركت فعال در اجراي كنسرت هاي معتدد موسيقي ايراني در وين پايتخت اتريش موجب شناسايي هرچه بيشتر موسيقي سنتي ايران به اين مركز موسيقي و فرهنگي اروپا گرديد ، سپس در سال 1985 كه در فستيوال اينسبورك شركت كرد موجب شناسايي و اشاعه موسيقي سنتي ايران شد. استاد ظريف علاوه بر سمت استادي در تار با نواختن سه تار و تنبك آشنايي كامل دارد و شاگردان متعددي را در هنرستان و مؤسسات فرهنگي و كلاس هاي خصوصي و عمومي تعليم داده است. او همچنین درجهت تدوين متد نوازندگي تنبك با مرحوم استاد حسين تهراني همكاري داشته كه حاصل این همکاری در کتابی تحت عنوان آموزش تنبك به چاپ رسیده است. ديگر همكاري در تصحيح و رديف هاي آوازي مرحوم محمود كريمي استاد آواز ايران بوده است كه تحت عنوان كتاب رديف آوازي موسيقي سنتي ایران به بازار عرضه شده است. او شش سال متوالی عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و چهار دوره رئیس هیئت مدیره کانون نوازندگان سازهای ایرانی بوده است. از دیگر آثار او می توان به کتاب ها و مجموعه های صوتی زیر اشاره کرد: - نت نگاری و ویرایش چهار کتاب درباره استاد لطف الله مجد، اسد الله مجد، جلیل شهناز و فرهنگ شریف و ابراهیم سرخوش - مجموعه های صوتی تکنوازی های استاد از جمله دشتی و اصفهان، همنوازی با فرامرز پایور، گوشه هایی از ردیف موسی خان معروفی به کوشش کامبیز روشن روان - کتاب دستور مقدماتی تار، کتاب اول و دوم هنرستان.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:15 PM
هوشنگ ظریف


هوشنگ ظریف نوازنده‌ی تاروفارغ التحصیل هنرستان موسیقی ملی وهنرآموخته نزد موسی معروفی، علی اكبرشهنازی وحسین تهرانی وآشنا به سه تاروتنبك ودارای سابقه ی طولانی تدریس درمراكزآموزشی موسیقی واجراهای متعدد درسراسرایران وشهرهای مهم جهان وهمكاری درتهیه كتاب«آموزش تنبك» و«ردیف آوازی موسیقی ایران به روایت محمود كریمی» كه ازآثاراومی توان به ضبط های تلویزیونی بااركسترهای وزارت فرهنگ وهنر، نوار«اصفهان- دشتی»(تكنوازی تار) وآلبوم آموزشی «كتاب اول ودوم تاروسه تا» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:16 PM
احمد عبادی


احمد عبادی برآمده ازخاندان هنروفرزند میرزا عبدالله بود و خود طریقی متفاوت وكاملا نو را درسه تارنوازی آفرید. شیوه خاص او كه دراوج كارفقط متعلق به خود اوست، ازاوایل دهه1330 با ورود رادیو ورواج موسیقی رادیو آغازشد ودرسال های بعد به تعالی رسید واكنون نام سه تار بین موسیقی دانان، خواه وناخواه با نام عبادی ویاد سرانگشت نوازشگر وناخن ظریف وپنجه لطیف او آمیخته است. ازعبادی نوارهای رادیویی ونوارهای خصوصی بسیاری حاوی بدیهه نوازی وهمنوازی با آواز ضبط شده وآلبوم «كوك سه تار» نیز ازكوك های اختصاصی ونواخته های او انتشاریافته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:17 PM
ذوالفقار عسگریان


اسـتاد ذوالفــقار عسـگريان استاد ذوالفقار عسکري پور معروف به عسکريان دوتار نواز مشهور خراسان متولد 1311 است. از سن 7 سالگي به ياد گيري دوتار نزد پدر پرداخت. ذوالفقار به واسطه زندگي سياري که داشت توانست مجموعه ارزشمندي از موسيقي سراسر خراسان ( شمال تا جنوب) را بياموزد و اجرا کند و همين ويژگي او را از تمام نوازندگان خراسان متمايز ميکند. استاد ذوالفـقار در جشنواره هاي مختلف موسيقي در داخل و خارج کشور شرکت کرد که ماحصل آنها کسب ديپلم افتخار سومين ، چهارمين ، پنجمين ، و هفتمين جشنواره موسيقي فجرواجرای برنامه در کشورهاي ايتاليا ، فرانسه ، سوييس ، هلند ، بلژيک و ... است. تکنيک هاي خاصي که عسکريان در دوتار نوازي دارد ، موجب شده تا نامش به عنوان يک نوازنده مبـدع و صاحب سبک شناخته شود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:17 PM
حاتم عسگری فراهانی


حاتم عسگری فراهانی خواننده ومعلم آوازایرانی وهنرآموخته نزد ضیاءالذاكرین وحسین علی نكیسا وسلیمان امیرقاسمی ودارای سابقه طولانی تدریس آوازایرانی درمراكزدولتی ودانشگاهی كه ازآثاراو می توان به آلبوم نوارهای«دستگاه نوا» و«دستگاه ماهور»(ردیف های آوازی همراه سه تارداریوش صفوت) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:18 PM
میرزاده عشقی


میرزاده عشقی ، شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار آزادی خواه وی نویسنده اپرت « رستاخیز شهریاران ایران» . صفحه‌ی این اپرت با تار مرتضی نی داوود و صدای ملوك ضرابی كاشانی ضبط شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:18 PM
محمد عشقی نوایی


محمد عشقی نوایی آخرین سه تارساز ارجمند قدیم درزمان ما، یادگارخاطرات زیبا از صبا ورضا محجوبی و حسین خان یاحقی و...، صناعت خود را ازاستادان پیشین آموخته بود وخود نیز ابداعات وابتكارات نوین درهنرش داشت. سه تارهای او مونس خلوت نوازندگان بزرگ زمان ما هستند ویاد او آرام بخش رهروان طریق پررنج فقروقناعت كه عشقی الگو واسوه‌ی آنان بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:19 PM
حسین علیزاده


حسین علیزاده نوازنده‌ی تاروسه تار وآهنگساز، اوشاگرد علی اكبرشهنازی، نورعلی برومند ویوسف فروتن است، وی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی ودانشكده ی هنرهای زیباودارای تكنیك عالی نوازندگی وخلاقیت درساختن انواع مختلف موسیقی واجرای كنسرتهای فراوان درداخل وخارج ازكشور، ازآثاراو می توان به شورانگیز، تركمن، صبحگاهی، نوبانگ كهن، پایكوبی، رازنو، گبه و دراعصارو... و كتابهای آموزشی برای تاروسه تار وده قطعه برای تارو... اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:20 PM
حسین عمومی


حسین عمومی كارشناس آوازایرانی، بهره گرفته ازموسیقی دانان برجسته قدیم واستادان خوشخوان اهل منبردرمكتب اصفهان ودارای سابقه خوانندگی (به صورت غیرحرفه ای) ومرجع مورد اعتماد اهل آواز .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:21 PM
جمشید عندلیبی


جمشید عندلیبی نوازنده نی وهنرآموخته نزد سیدحسن كسایی وفارغ التحصیل رشته موسیقی دانشكده هنرهای زیبا (تهران) با اجراهای متعدد درجشنواره های داخل وخارج ازایران كه ازآثاراو می توان تكنوازی نی درنوارهای«نی نوا»(اثرحسین علیزاده)، «دستان»( با صدای محمدرضا شجریان)، آلبوم «به یاد گذشته»(اجرای آثارابوالحسن صبا با«نی») و آلبوم ردیف میرزا عبدالله (اجرا با نی) نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:21 PM
محمد جواد عندلیبی


محمد جلیل عندلیبی آهنگساز و نوازنده سنتور و فارغ التحصیل رشته‏ی موسیقی از دانشكده هنر های زیبا(تهران) سابقه‏ی طولانی در ساخت و اجرای آثار متعددو تدریس موسیقی و دارای قریحه‏ی ویژه در نواسازی و تنظیم برای اجرای گروهی و از آثار او می توان امان از جدایی(با صدای علیرضا افتخاری) هی گل( با صدای بهروز توكلی) .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:22 PM
غلامحسین غفاری


استاد غلامحسين غـفـاري استاد غلامحسين غفـاري متولد 1355 روستاي احمد آباد تربت جام است . آوازخواني را در محضر اساتيدي همچون حاج لطف الله هزاره ، مـولاداد هــزاره پـيـلبـنــدي ، غلامعلي پورعطايي و ... آموخت. در جشنواره هاي مختلف موسيقي در داخل و خارج کشور شرکت داشته است در کشورهاي مختلفي همچون فرانسه ، بلزيک و ... اجراي برنامه داشته است . « کبک زري » جديد ترين اثر غفاري در واحد موسيقي مرکز است . او اغلب اشعـار عرفاني و مدايح رسـول اکرم ص را مي خواند . او به هنـگام خواندن حالی غريب دارد . اشک شوق و حزن در آواز مهمـان هميشگی اجراهای اوست .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:23 PM
فرهاد فخرالدینی


فرهاد فخرالدینی آهنگساز، رهبراركستر، پژوهشگر ومؤلف وآموزش ویولون نزد ابوالحسن صبا وعلی تجویدی، دانش آموخته درهنرستان موسیقی ودانشكده های هنری ودارای آثارماندگار درشیوه موسوم به« موسیقی ملی ایران» وسازنده موسیقی متن بسیاری ازفیلم های ایرانی كه ازآثار او می توان به موسیقی فیلم های شوهرآهوخانم(ك.داوود ملاپور)، سربداران(ك. محمدعلی نجفی)، گزارش یك قتل(ك. محمدعلی نجفی)، آدم برفی(ك. داوود میرباقری) و... ونوارهای: چهارگاه برای ویولون واركستر(باصدای م. شجریان)، یادیارمهربان(باصدای كاوه دیلمی) و... موسیقی متن امام علی(ع) (باصدای صدیق تعریف) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:23 PM
محمدفرزاد عندلیبی


محمدفرزاد عندلیبی نوازنده دف وبهره گرفته ازآموزش ها وراهنمایی های محمد جلیل عندلیبی وكنسرت های بسیار درجشنواره های داخل وخارج ازكشور كه ازآثاراو می توان به كتاب«آموزش نوین دف» ونوار«كنسرتو برای دف وسازهای كوبه ای» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:24 PM
سلیم فرزان


سلیم فرزان نوازنده قره نی و ویولون و از معلمان موزیك ارتش و كار در رادیو تهران با اركستر مجید وفا دار از آثار او می توان به تعداد زیادی ضبط های رادیویی (همنوازی با اركستر ) را اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:25 PM
فریدون فرزانه


فریدون فرزانه آهنگساز تحصیل كرده در كنسرواتوار بروكسل هنر آموز سلفژ و هارمونی در هنرستان عالی موسیقی (تهران)از آثار او می توان به تنظیم و اجرای آثاری از ركن الدین مختاری برای اركستر قطعه های در فرم های مختلف برای پیانو و آواز و.. اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:27 PM
محمود فرنام


محمود فرنام نوازنده دف درموسیقی آذری با بیش از هشتاد سال سابقه نوازندگی درنزدیك به یك قرن زندگی ودارای آ‌ثار فراوان با تار غلامحسین بیكجه خانی، تارمحمد حسن عذاری، آواز اقبال السلطان و…

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:29 PM
شاهین فرهت


شاهین فرهت فارغ التحصیل رشته پیانو از دانشگاه هنرهای زیبا (تهران) و دانشگاه نیویورك و دانشگاه استراسبورگ(آهنگسازی) می باشد. دانش را نزد هوشنگ استوار، امانوئل ملك اصلانیان، توماس كریستین داوید را فراگرفت و سابقه ای در نوازندگی پیانو دارد. از آ ثار وی می توان به سوئیت ایرانی، شش سمفونی ، آثاری برای پیانو و راپسودی ایرانی برای پیانو و اركستر روی تم شیدا، « سمفونی ایرانی و كنسرتو برای اركستر » و « راپسودی ایرانی » ( سی. دی) ،« كوارتت زهی» ( نوار )، و تعدادی مقاله را شمرد.و تدریس موسیقی در ایران و سوئدرا بر عهده دارد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:29 PM
ناصر فرهنگ فر


ناصر فرهنگ فر، نوازنده‌ی تنبك و دارای چهار هنر خوشنوازی، خوشخوانی ، خوشنویسی و شاعری، او شاگرد عبد الله دوامی ، نور علی برومند ، حسین تهرانی ، سیدحسن وسید حسین میر خانی و… بود . او دارای شیوه ابتكار و توانایی های ویژه در تنبك نوازی ، ضربی خوانی و خلق آثار بدیع او سازنده آثار فراوان (ضبط خصوصی ـ جدی، فكاهی) و با اجرای خودش و از آثار او می توان به بر آستان جانان، كنسرت ایتالیا و دوره آموزش تنبك از ابتدایی تا عالی و مجموعه قطعه ها و مجموعه شعر ها را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:31 PM
ناصر فرهنگ


ناصر فرهنگ نوازنده‌ی تنبك و تصنیف خوان او شاگرد حسین تهرانی و محمد اسماعیلی و استفاده‌ی مستقیم و غیر موستقیم از مكتب استادان بزرگ ، دارای تكنیك نوازندگی انحصاری و توانایی های ممتاز در تك نوازی و همنوازی ، ضربی خوانی و ساخت قطعه های ضربی و آشنا با ردیف هنر خوشنویسی را نزد برادران میرخانی و استادان دیگر آموخت و دارای قریحه شاعری جدی و طنز بود . از آثار او می توان به كنسرت ایتالیا ، خلوت گزیده و… تعدادی نوار خصوصی ، تعدای شعر و خوشنویسی و كتابهای آموزشی «آموزش تنبك» را اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:33 PM
یوسف فروتن


یوسف فروتن نوازنده سه تارونیزمسلط به سازهای تار، ویولون وپیانووازشاگردان حسین علیزاده وهنرآموخته نزد درویش خان ودیگراستادان موسیقی ایرانی دردوره مظفری ومعلمان روسی(موسیقی اروپایی) وعضو اركسترانجمن اخوت ومتبحردرنواختن ضربی ها واشاعه موسیقی ملی، وضبط ردیف ها(به كوشش م.كمالیان وف.مجد).

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:33 PM
رجب علی فلاح


رجب علی فلاح شاگرد محمد خان بلبل(عطاءالملك) آخرین خواننده ی قدیمی درروزگارمابود. درپنج سالگی درحضورمظفرالدین شاه آواز خواند ودر سنین جوانی هنرش مورد تمجید صبا، قمروسایرهنرمندان قرارگرفت. اواولین خواننده ای بود كه دررادیو تهران دیلمان راخواند وباجامعه ی باربد واسماعیل مهرتاش نیزهمكاری داشت. مشوق او، استادمهدی كمالیان بود كه نوارهای خصوصی متعددی ازاوضبط كرد. امیری فلاح نمونه بارزی ازصدای عالی، احساس صادقانه وزندگی بی پیرایه بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:34 PM
مهدی فلاح مقدمی


مهدی فلاح مقدمی خواننده وخوشنویسی وهنررا نزد محمدرضا شجریان وغلامحسین امیرخانی وبهره برده از راهنمایی های فریدون مشیری ودكتر حسین عمومی با اجرای كنسرت ها درداخل و خارج از كشور(همراه نمایشگاه آثارخوشنویسی) . ازآثار اومی توان به بیكران(همراه مجید درخشانی ) وگوَن(همراه حمید متبسم) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:34 PM
رحیم خان قانونی شیرازی


رحیم قانونی نوازنده‏ی قانون هنر رانزد استادان موسیقی عرب، آموخت ولیكن دارای لحن و شیوه اصیل ایرانی از آثار او كار در رادیو تهران(1323-1320) وی از شاگردان جلال قانونی شیرازی .

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:35 PM
ابراهیم قنبری مهر


ابراهیم قنبری مهر ، استاد مسلم در ساخت و مرمت سازهای ایرانی و غربی است. او بهره گرفته از راهنمایی های ابو الحسن صبا ، سورن آراكلیا و… اتی ین وات لو بود . وی سرپرست كارگاه های ساز سازی در اداره‌ی هنر های زیبا و وزارت فرهنگ و هنر و … می باشد . او دارای تخصص عالی در فنی - هنری در ساخت ویولون و تحسین شده در جهان است . طرح و مجری اصلاحاتی چند در ساختمان سازهای ایرانی و ساخت چند ساز ابداعی در این زمینه می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:35 PM
شکرالله قهرمانی(شکری)


شكر الله قهرمانی ( شكری ) نوازنده تار وی شاگرد محضر آقا حسین قلی ومیرزا عبدالله بود و همنواز كنسرتهای عارف قزوینی او آغاز كننده شیوه جدید تار نوازی در ایران بوده است. آثار ضبط شده ندارد، و ترانه به دل جز غم آن قمر ندارم از اوست.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:37 PM
حسین قوامی


حسین قوامی درمحیطی سراسر مخالفت با موسیقی، آوازرا ازعبدالله خان حجازی وحسین خان اسماعیل زاده فراگرفت و درسال 1325 وارد رادیو شد. روح الله خالقی لقب «فاخته» را برای اوانتخاب كرد واو مدت سی سال تمام دربرنامه های مختلف حضوریافت ویكی از ستون های آواز دربنای «گل ها» بود. آوازقوامی مثل خود او آمیزه ای ازلطف وسادگی وصفا ودرستی بود وصدای او ازصداهای ماندگار درموسیقی ایران است. قوامی ازحیث مكارم اخلاقی اگرنه بی نظیر، مسلماُ كم نظیربود ازاو نوارهای زیادی باقی مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:37 PM
مصطفی گرگین زاده


مصطفی گرگین زاده نوازنده ترومپت ونواساز وتحصیل نوازندگی درشعبه موزیك نظام(نزد سروان ایرانی) وكاردررادیو تهران ازاوائل دهه 1330 وهمكاری با خالدی ودلكش كه ازآثاراو می توان به بردی ازیادم(باكلام پرویزخطیبی) ونمی ترسی(باكلام نواب صفا) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:37 PM
مرتضی گرگین زاده


مرتضی گرگین زاده نوازنده ونواساز هنررا درشعبه‌ی موزیك نظام آموخت ونزد علی محمد خادم میثاق بود وهمچنین همكاری با رادیو از1326 همراه بنان ، مفتاح وملاح ونواسازی ونوازندگی كلارینت دراركسترهای رادیو . ازآثاراومی توان به : تنظیم چندترانه ی محلی و موسیقی فیلم های «ولگرد» و «نردبان ترقی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:38 PM
حسن گل نراقی


ترانه خوان وخواننده‌ی ترانه‌ی «مراببوس».

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:39 PM
نصرت الله گلپایگانی


نصرت الله گلپایگانی نوازنده ویولون وتاروتنبك وشاگرد ابوالحسن صبا ونصرالله زرین پنجه وحسین تهرانی درهنرستان موسیقی ملی وتكنواز وهمنواز دراركسترهای وزارت فرهنگ وهنروسازنده آثاری درموسیقی ایرانی كه ازآثاراو می توان به ضبط های خصوصی ازتكنوازی(بیش ترویولون) وهمنوازی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:39 PM
سیدعلی اکبر گلپایگانی


سیدعلی اكبرگلپایگانی خواننده وهنرآموخته نزد نورعلی برومند وباراهنمایی های ابوالحسن صبا وكاردررادیو تهران ازاواخردهه1330 وكنسرت های متعدد درداخل وخارج ازكشوروخوانندگی درچند فیلم ایرانی دردهه1340 كه آثارفراوان به صورت صفحه‌ی گرامافون، نواركاست، ضبط های رادیویی وضبط های خصوصی وازجمله آوازهای «مست مستم ساقیا»(همراه باپیانوی محجوبی) وترانه ی« مرابوسه ای ده»(آهنگ ازاكبرمحسنی ) برجای گذاشته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:41 PM
رضا گلشن زاده


رضا گلشن راده نوازنده قره نی، نواساز وهنرآموخته درشعبه موزیك نظامی دارالفنون وكاردررادیو تهران ازاوایل دهه 1330 كه ازآثاراو می توان به: ضبط های رادیویی همراه با ساز واركستروصدای خوانندگان مختلف اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:42 PM
حسن لحنی


حسن لحنی ( معروف به حسن قصاب لحنی) خواننده و ردیف دان بود. از آثار باقی مانده از وی می توان به صفحه هایی در آوازهای مختلف اشاره كردو دارای قدرت و لحن ویژه در خوانندگی بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:43 PM
داوود گنجه ای


داوود گنجه ای نوازنده كمانچه و ویولون و شاگرد محضر اصغر بهاری و نور علی برومند فارغ التحصیل دانشكده هنر های زیبا دارای بیش از سی سال سابقه كار موسیقی و مصدر خدمات مهم اداری و هنری در مركز حفظ و اشاعه مركز موسیقی ایران و صدا و سیما و دارای تكنیك ممتاز و مطالب فراوان در ارائه شیوه های مختلف كمانچه نوازی و ویولون نوازی از آثار او می توان به تكنوازی در نوار های « بی قرار» و « كیش مهر» با صدای شهرام ناظر ، اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:44 PM
محمدرضا لطفی


محمد رضا لطفی نوازتار وسه تارنواز برجسته، نواساز، مدرس، مؤلف واشاعه دهنده اصالت های موسیقی ایرانی، برآمده ازمكتب شهنازی وبرومند وهرمزی ودیگر استادان بزرگ است. زندگی او وقف خلاقیت هنری وخدمت به اشاعه وانتقال موسیقی ایرانی شده ودرزمره نوازندگان ایرانی است كه اعتبار بین المللی دارد. آثاراو بسیاراست ازجمله: سلسله نوارهای چاووش(گروه شیدا)، آلبوم ردیف موسیقی ایران(یادواره استاد برومند)، چشمه نوش، رمزعشق و...(نوار)، موسیقی آوازی ایران، كتاب سال شیدا(2جلد) وتعدادی مقاله درپانزده سال گذشته كه سازوموسیقی ایران رابه محافل هنری دنیا شناسانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:45 PM
لطف الله مجد


لطف الله مجد درتارنوازی خودآموخته بود ودرنوازندگی پنجه شیرین وسلیقه مطبوع داشت. ازمجد نوارهای زیادی حاوی بداهه نوازی هایش باقی مانده است اوبا برنامه گل ها نیز همكاری مستمر داشت.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:46 PM
رضا محجوبی


رضا محجوبی نوازنده ویولون و نواساز و شاگرد محضر حسین خان اسماعیل زاده و ملهم از ساز دیگر استادان كار رسمی موسیقی تا 1303 ادامه داد وی دارای لحن انحصاری و توانایی های خاص در ارائه‌ی مطالب و قریحه‌ی عالی هنری ، بویژه در بداهه نوازی و از آثار او می توان تعدادی پیش در آمد ، تصنیف و رنگ ، و یك صفحه ضبط خصوصی همراه پیانوی مرتضی محجوبی و آواز ادیب خوانساری را شمرد وی از شاگردان اصغر بهاری و مجید وفادار بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:47 PM
مرتضی محجوبی


مرتضی محجوبی نوازنده پیانو، نواساز و شاگرد محمود مفخم الممالك ، حسین خان اسماعیل زاده و حسین هنگ آفرین بود او دارای شیوه های ممتاز در نوازندگی ، بداهه سرایی و ساخت آثاری در قالب پیش در آمد، تصنیف و رنگ می باشد. از آثار وی می توان به كاروان، نوای نی، چه شبها، من از روز ازل ترانه ها، تكنوازی و… اشاره كرد . از شاگردان او : آذر میدخت ركنی، منوچهر صانعی.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:47 PM
محمود محمودی خوانساری


محمود محمودی خوانساری ، در موسیقی خود آموخته بود ولی درست خواندن و درست ماندن را با یك عمر ریاضت از هنر مندان بزرگ آموخته بود و صدایش حالی و سوزی داشت كه تا كنون كمتر نظیزش دیده شده است . از او آثار متعددی در نوار ضبط شده كه اكثراً آواز هستند و با ساز و هنرمندان معاصر او همراه اند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:47 PM
محمود محمودی خوانساری


محمود محمودی خوانساری ، خواننده آموزش غیر مستقیم از نور علی برومند ، ابو الحسن صبا و.. صفحه های قدیمی و كار در رادیو شیراز و رادیو تهران و دارای احساس ویژه و لطایف تاثیر گذار در ارائه مطالب از آثار وی می توان به ضبط های رادیویی همراه نوازندگان اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:48 PM
رکن الدین مختاری


ركن الدین مختاری نوازنده ویولون و نوازنده و شاگرد محضر حسین خان اسماعیل زاده ، دارای قریحه عالی در نوازندگی و نوسازی وی دارای مشاغل ---------- و مشاغل هنری ، عضو شورای موسیقی رادیو تهران و از آثار او تعدادی ضبط های خصوصی همراه نور علی برومند و سنتور قباد ظفر و گرد آوری و چاپ و اجرای مجموعه آثار او (با تار) به كوشش ارشد تهماسبی به جای مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:49 PM
محمدتقی مسعودیه


محمدتقی مسعودیه اتنولوگ، آهنگ ساز، مؤلف واستاددانشگاه تهران ودانش آموخته درهنرستان عالی موسیقی(تهران)، كنسرواتورملی موسیقی ومدرسه عالی موسیقی(پاریس) ومدرسه موسیقی لایپزیك(آلمان) وفارغ التحصیل موسیقی شناسی تطبیقی(وتاریخی) ازدانشگاه كلن(آلمان) كه ازآثاراو می توان به كتاب های «موسیقی تربت جام»، «موسیقی بوشهر»، «موسیقی بلوچستان»، «مبانی اتنوموزیكولوژی»، «موسیقی مذهبی ایران»(موسیقی تعذیه)، «آوازنویسی ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران»(با اجرای محمود كریمی)، پارتیتور«موومان برای سازهای زهی» و... مقاله های تحقیقی درایران وخارج ازكشوراشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:49 PM
علیرضا مشایخی


علیرضا مشایخی، آهنگساز وشاگردلطف الله مفخم پایان، حسین ناصحی، هانس یلی نك وگوتفرید.م.كونیگ درهلند واتریش وطراح «موسیقی تلفیقی»(نگرش ویژه به موسیقی سنتی)ودیگر سبك های پیشنهادی وازاولین پیشگامان مدرنیسم موسیقی درایران وسابقه طولانی تدریس، تحقیق وكنسرت در ایران و جهان كه اازاثاراو می توان به چندصفحه گرامافون، ضبط در كمپانی فیلیپس (هلند)، نوارهای«شرق وغرب»، «لحظه ها»، موسیقی برای پیانو» و...و«آموزش سلفژ»(كتاب).

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:50 PM
حسن مشحون


حسن مشحون‌موسیقی شناس و نویسنده و دارای معلومات ردیف شناسی و شناخت سبك های مختلف موسیقی ایرانی و از آثار او دوجلد كتاب «تاریخ موسیقی ایران» باقی مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:51 PM
پرویز مشکاتیان


پرویز مشكاتیان، نوازنده سنتور و نوا ساز بود وی شاگرد پدر و بهره برده از داریوش صفوت بوده است و فارغ التحصیل دانشكده هنر های زیبا ( رشته موسیقی) بود و از آثار وی می توان به بیداد، برآستان جانان ، لاله‌ی بهار ، وطن من ، دستان و…

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:51 PM
فریدون مشیری


فریدون مشیری شاعروترانه سرا ودارای تحصیلات دانشگاهی دررشته‌ی ادبیات فارسی و سابقه‌ی طولانی روزنامه نگاری و سرپرستی صفحه‌های شعر درمجله های ادبی-هنری پایتخت وترانه سرایی ازآغاز دهه‌ی1330 ، ازآثاراومی توان به ،یادیارمهربان، جاودانه با عشق، شیدایی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:52 PM
جواد معروفی


جواد معروفی نخست نزد پدرش موسی خان تارمی نواخت سپس پیانو رابرگزید ودرمدرسه‌ی موسیقی علی نقی وزیری به آموختن نوازندگی وسایرعلوم موسیقی پرداخت اواولین نوازنده ای بود كه موسیقی ایرانی رابا تلفیق تكنیك نوازندگی موسیقی غربی اجرا كرد ودراین راه توفیق یافت. نوازندگی، تدریس، آهنگسازی وسرپرستی اركسترتمام عمرمعروفی رادربرگرفت. معروفی هنرمندی سالم وآرام وخوشنام بود.ازآثارش : ژیلا، كوكو، خواب های طلایی، راپسودی ها، كنسرتو درچهارگاه، عاشورا، رومینا، رازخلقت، فراق و... ردیف موسیقی ایران بااجرای پیانویی كه به كوشش محمدرضا منوچهری فر وبامقدمه وتفصیلات سیدعلیرضا میرعلی نقی به چاپ رسیده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:52 PM
موسی معروفی


موسی معروفی نوازنده‌ی تار ومدرس وگردآورنده‌ی ردیف موسیقی ایرانی وهنرآموخته نزد درویش خان و علی نقی وزیری ، اجراها وكنسرت های بسیار درتهران و شهرستانها وضبط صفحه‌ی گرامافون درسال های 1307 تا1327 (تكنوازی، همنوازی و نواسازی)و چهل سال گردآوری ونت نویسی ردیف های گوناگون ، مدرس موسیقی(نوازندگی تار) ودروس فقه و شرعیات درهنرستان، موسیقی ملی كه ازآثاراو می توان به صفحه های گرامافون محتوی تكنوازی ها، همنوازی ها ونت نویسی تعداد زیادی ازآثار قدما وآثار خود، كتاب های «ردیف موسیقی ایرانی» ، آواز دشتی، برنامه‌ی دشتی و ... مجموعه ی مقالات او با عنوان «موسیقی نامه های موسی معروفی» اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:53 PM
رهی معیری


رهی معیری شاعر و ترانه سرا وی سابقه كار ادبی از دوران نوجوانی و كار در مطبوعات از سال 1310شروع شد. وی عضو شورای شعر و ترانه در دادیو ایران و همكار برنامه‌ی « گل ها» و آشنا به نوازندگی سه تار و پیانو و به خوانندگی و از آثار وی « كاروان» ، «برق غم»، «شب جدایی»، « كیم من»، «آزاده ام» و… دیوان اشعار « آزاده رهی» و « سایه‌ی عمر»‌ و تعدادی مقاله (جدی- طنز) در نشریات مختلف.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:54 PM
محمدحسن (بیوک) معیری


محمدحسن (بیوك) معیری معروف به رهی، همان گونه زیست كه دراشعارش آمده است: عاشق پیشه وجمال پرست وگلچین ومالامال ازاحساس. ذوق موسیقی او، كلامش را به آهنگ ونوای بسیاری ازبزرگان موسیقی ایران همچون مرتضی محجوبی وحسین یاحقی وروح الله خالقی گره زد وآثاری ماندگارآفرید: «نوای نی»، «كاروان»، «دیدی ای مه» و«شب جوانی» ازاین آثارند. مجموعه ترانه های رهی همراه ُنت آهنگ آن ها دركتاب «آزاده» چاپ شده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:55 PM
رحیم معینی کرمانشاهی


رحیم معینی كرمانشاهی ترانه سرا وشاعر ودارای سابقه كارادبی ازسال های 1320 وآشنا به هنرنقاشی، ومدیرروزنامه «سلحشوران غرب» درسال های 1332-1328 وترانه سرایی ازاوایل دهه 1330 وكاردررادیو تهران وواردكننده مضمون های تازه وتأكید برتصویرسازی درترانه سرایی كه ازآثاراو می توان به، به یاد كودكی، نگرانم، رفتم كه رفتم (آهنگ ها ازعلی تجویدی)، شب زنده داری وطاووس(آهنگ ها ازپرویزیاحقی)، ازتو گذشتم (آهنگ ازحبیب الله بدیعی) وكتاب های «ای شمع ها بسوزید»، «فطرت» و«دوره تاریخ ایران»(منظوم) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:56 PM
مهدی مفتاح


مهدی مفتاح نوازنده وهنرآموز ویولون وقانون ونواساز وهنرآموخته نزدابوالحسن صبا وبااستفاده ازمحضر استادان مدرسه عالی موسیقی وهنرستان عالی موسیقی باسابقه طولانی تدریس موسیقی درمدارس كشور ومراكز آموزشی وهنرستان موسیقی ملی واولین نوازنده قانون درموسیقی ایرانی با تكنیك نوین وكاردررادیو تهران ازاواسط دهه1330تا1350 كه ازآثاراو می توان به ضبط های رادیویی فراوان(تكنوازی وهمنوازی)، یك دوره صفحه گرامافون همراه باصدای روح انگیز وپیانوی پرویز ایرانپور(1312- 1305)، كتاب «متد قانون وآهنگ هایی برای این ساز» وقطعه هایی برای ویولون اشاره كرد

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 05:59 PM
لطف الله مفخم پایان


لطف الله مفخم پایان اولین ناشر جدی آثار موسیقی است كه زندگی اش راوقف این كاركرد. اوبرآمده ازخاندانی قدیم واصیل ودانش آموخته درمحضر صبا وخالقی بود. بخش مهمی ازردیف موسیقی ایران به روایت معروفی، به كوشش اونظم وسامان یافت وآثار بسیاری ازبهترین استادان موسیقی وقت به همت وسرمایه او به چاپ رسید. خدمات فرهنگی مفخم پایان در اشاعه موسیقی ایرانی نقش ایفا كرد كه تآثیرش هنوز هم پابرجاست ومجموعه آثار اوبه كوشش سید علیرضا میرعلی نقی دردست انتشار مجدد است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:00 PM
جهانگیر ملک


جهانگیرملك نوازنده تنبك وخودآموخته وبهره برده تهرانی وسایرهنرمندان وكاردررادیو تهران ازاوایل دهه1330 وبابرنامه ازهنرحسین های فراوان دررادیو و تلویزیون وكنسرت ها درداخل وخارج ازكشور با هنرمندان مختلف كه ازآثاراو می توان به چند همنوازی با علی تجویدی درصفحه های گرام دردهه 1340 اشاره كرد

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:00 PM
اسدالله ملک


اسد الله ملك ، نوازنده‌ی ویولون، نواساز او هنر را نزد ابوالحسن‌صبا و حسین ملك آموخت. او كار را دررادیو و تلویزیون و اركستر های وزارت فرهنگ و هنر وقت از اوایل دهه‌ی 1341تا 1357 ادامه داد. وی سرپرست برنامه‌ی « نوایی از موسیقی ملی » تك موازی و همنوازی در برنامه های گل ها ، از كارهای او می باشد. از آثار او می توان به ضبط های خصوصی و ضبط های رادیویی و صفحه های گرامافون ، نوار های «سماع» ،«چراغی از علی دارم » ، كتاب «ردیف اول ،ردیف دوم و ردیف سوم ویولون» را برشمرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:01 PM
حسین ملک


حسین ملك ، نوازنده ،سازنده و معلم سنتورو نواساز وی هنر را نزد ابو الحسن صبا و هنر مندان دیگر آموخت. از كار های او تكنوازی در رادیو تهران از اوایل دهه‌ی 1320 تا اواخر 1350می باشد. او كنسرتهای بسیاری در داخل و خارج از كشور اجرا كرده و شركت در جشنواره سنتور نوازی در اروپای شرقی می باشد. سابقه طولانی در تدریس موسیقی و سنتور سازی به شیوه ابداعی خود بود. از آثار به جای مانده از او تعدادی ضبط های خصوصی ، ضبط های تلویزیونی ، صفحه های گرامافون در تهران ، فرانسه و بلژیك و..باقی مانده است و ساخت تعدادی سنتور در اندازه های ویژه برای تك نوازی و گروه نوازی از كار های او می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:02 PM
امانوئل ملک اصلانیان


امانوئل ملك اصلانیان نوازنده‌ی پیانو وآهنگساز وفارغ التحصیل از آلمان ودانش آموخته نزد پل هیندمیت (درآهنگسازی) و كنراد آنزورگه (درپیانو) وكنسرت های بسیار دراروپا (تكنوازی پیانو) واجرای آثار اركسترال درایران ودارای تكنیك ممتاز درنوازندگی ، لحن انحصاری وبیان بلیغ فردی با تأكید بر نقش دنیای درونی مجری اثر كه از آثار او می توان به باله های«افسانه ی آفرینش»، «گلبانگ»،« گفت و شنود»، «پروانه» و ... تعدادی مقاله ومصاحبه اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:02 PM
ابراهیم منصوری


ابراهیم منصوری نوازنده ویولون ونواسازودارای سابقه پژوهش وگردآوری آثارقدیم موسیقی كه شاگرد حسین خان اسماعیل زاده وعبدالله دوامی وتحصیل كرده درشعبه موزیك دارالفنون باسابقه طولانی تدریس درمراكزآموزشی دولتی وسرپرستی اركستر دررادیو تهران می باشد. اوهمچنین به گردآوری«تصنیف های عارف وشیدا به روایت عبدالله دوامی»(چاپ نشده) پرداخته است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:03 PM
رضا مهدوی


رضا مهدوی نوازنده ومعلم سنتور، پژوهشگرومؤلف وهنرآموخته نزد حسین ملك، رضاشفیعیان، مسعودشناسا، پرویزمشكانیان وفرامرزپایورو... مجیدكیانی(ردیف نوازی) وكنسرت های متعدد درداخل وخارج ازایران وپایه گذارومدیرهنرستان موسیقی حوزه هنری وبخش موسیقی دانشگاه سوره واولین مؤسس درراه اندازی نخستین تریبون های آزاد جمعی برای معرفی كاروآثارموسیقی دانان ایرانی (برنامه های تالاراندیشه) كه ازآثاراو می توان به: نوار«آذركیمیا»(برگزیده اجراهای صحنه ای همراه تنبك امیربیداریان)، كتاب های«بینش وموسیقی»(یادواره استاد تقی بینش) و«آشنایی باهنر»(دوره پیش دانشگاهی) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:04 PM
اسماعیل مهرتاش


اسماعیل مهرتاش نوازنده‏ی تار، نواساز و معلم موسیقی هنر آموخته را نزد درویش خان مؤسس جامعه‏ی باربد،‌نویسنده و مجری نمایشهای تاریخی - موزیكال و برنامه های تلویزیونی و تدریس موسیقی و آواز در جامعه‏ی باربد و ازآثار وی می توان به ترانه های « خسروحسن» ،« چه خوش صید دلم كردی» و… ( ضبط در صفحه های گرامافون ، با اركستر جامعه‌ی باربد و صدای ملوك ضرابی كاشانی)

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:04 PM
محمد موسوی


محمد موسوی، نوازنده نی و شاگرد محضر حسن كسایی بود.یكی از كارهای او كار در رادیو تهران همراه خوانندگان و نوازندگان است. دارای آثار فراوان در تكنوازی و همنوازی (پیام عاشق، شكر ایزد، تنگستانی و…)می باشد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:05 PM
سید علی رضا میر علی نقی


سید علی رضا میر علی نقی ، پژوهشگر تاریخ معاصر و نوازنده سنتور است . دانش آموخته را در محضر استادان تقی بینش ، حسین علی ملاح، و مجید كیانی ، فراگرفت. و از آثار وی می توان به كتاب « موسیقی نامه وزیری» و مقالات متعدد در دایرة المعارف اسلامی و دایرة المعارف تشیع ،سالنامه موسیقی ایران اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:06 PM
سید حسین میرخانی


سیدحسین‌میرخانی استاد كم نظیر در هنر خوشنویسی و كاتب قرآن كریم بود و به دانستن موسیقی تظاهری نداشت . گرچه در جوانی از محضر حسین خان اسماعیل زاده كمانچه آموخته بود و به تصدیق استادان فن از زبده ترین و نخبه ترین نوازندگان كمانچه در دوران ما بود . در ساز استاد میر خانی ، ملاحت‌حسین خان و صناعت باقر خان و شیدایی رضا محجوبی به هم آمیخته بود . از نوازندگی او قطعه های كوتاهی به صورت خصوصی باقی مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:06 PM
شاهزاده رضاقلی میرزاظلی


شاهزاده رضاقلی میرزا ظلی، موسیقی وآواز را ازعارف قزوینی واقبال السلطان آموخت واز جوانی به عنوان خواننده مهم وبرتر شناخته شد. اودراكثر كنسرتهای معروف آن زمان وتئاترهای مطرح شركت می كرد. ازآواز ظلی هشت صفحه با پیانوی شهراداروویولون صبا وسه تار احمد عبادی پرشده است. صدای ظلی، صدایی صاف وخوش زنگ وباحالت وپراحساس وقوی بود وروش خوانندگی او درسال های بعد خوانندگانی چند تقلید كرده اند.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:07 PM
سیدمحمد میرنقیبی


سید محمد میرنقیبی نوازنده ویولون، نواساز وهنرآموخته وهنرآموز نزد ابوالحسن صبا با سابقه طولانی تدریس موسیقی درهنرستان موسیقی ملی وهمكاری مطبوعاتی با نشریه «رنگ» وجانشین داوود پیرنیا درسرپرستی برنامه گل ها كه ازآثاراو می توان : ضبط های رادیویی واجرای مجدد تعدادی ازآهنگ ها درنوار «سكوت»( به كوشش كوروش متی) را نام برد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:08 PM
نصرالله ناصح پور


نصرالله ناصح پور، ردیف دان وآموزگار آوازایرانی ازشاگردان محضر استاد عبدالله دوامی بوده ونزدیك چهل سال است كه به تدریس واجرای آواز اصیل اشتغال دارد.ازآثاراو می توان به دو صفحه‌‌ی گرامافون دركتاب«موسیقی آوازی ایران»، تصنیف ماهور«زمن نگارم» درنوار«به یاد درویش خان» و اجرای تصنیف هایی ازعارف درآلبوم «یادواره‌ی استاد برومند» به سرپرستی محمدرضالطفی اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:08 PM
حسین ناصحی


حسین ناصحی تحصیل كرده‌ی كنسرواتور در تهران و آنكارا و از برجسته ترین آهنگسازان این مرز و بوم بود. از اوایل دهه 1330 تا اواخر عمر به تدریس و آهنگسازی پرداخت. آثار متعددی ساخت و مقاله هایی در توضیح عقاید هنری خود نوشته كه اكثراً به مرحله ای اجرا و انتشار نرسیده اند. جامعه‌ی دوره‌ی حیات او نتوانست استعداد نادر این هنرمند نجیب را درك كند و امور ناصحی به فعالیتهای جان فرسایی گذشت كه در راه تعالی هنرش نبود. از او ، دو اثر در صفحه و نوار ضبط شده و دو مقاله و یك مصاحبه نیز بر نشریات «موزیك ایران» و «رودكی» به چاپ رسیده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:09 PM
فریدون ناصری


فریدون ناصری آهنگساز و رهبر اركستر و هنر را در هنرستان عالی موسیقی در بلژیك نزد آندره سوری آموخت. وی آشنا با نوازندگی ویولونسل و سازهای كوبه ای است. عضویت در شوراهای موسیقی رادیو و تلویزیون می باشد. رهبر اركستر سمفونیك تهران ،دارای سابقه پژوهشی در موسیقی نواحی ایران است. از آثار وی برای موسیقی فیلم های «ستارخان» ، « ناخدا خورشید» «كفشهای میرزا نوروز» و.. استفاده شده است. قطعه های : میترا، رقص های كوهستان‌ ، لالایی و غیره و كتاب « اصلاحات جهانی و لغات رایج ایتالیایی در موسیقی

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:10 PM
شهرام ناظری


شهرام ناظری خواننده وشاگرد پدروبهره گرفته ازآموزشهای نورعلی برومند واستفاده ازآثارخوانندگان قدیمی واجرادرزمینه سنتی(موسیقی شهری) وموسیقی كردی وكنسرت های فراوان درداخل وخارج ازكشور كه ازآثاراو می توان به ای برادر(همراه بامحمدرضالطفی)، لاله بهار(همراه پرویزمشكاتیان)، گل صدبرگ(همراه جلال ذوالفنون)، زمستان(همراه محمدرضا درویشی)، یادگاردوست(همراه كامبیزروشن روان)، مهتاب رو(همراه گروه تنبوربه سرپستی كیخسرو پورناظری) و سازوآواز(همراه داریوش طلایی) و...اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:11 PM
مهدی ناظمی


مهدی ناظمی نوازنده و سازنده سنتور وی شاگرد محضر حبیب سماعی و بزرگترین سنتور ساز شناخته شده موسیقی ایرانی به شمار می رود. او سازنده سازهای فراوان برای استادان بزرگ بوده است از او آثاری از قبیل تعدادی صفحه های گرامافون همراه آواز سعادتمند قمی به جای مانده است.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:12 PM
حسن ناهید


حسن ناهید ، نوازنده نی وی هنر را نزد حسن كسایی و بهره گیری از دیگر استادان آموخته است. كار او در اركستر ها در اوایل دهه 1340 آغاز شد و كنسرتهای متعددی در داخل و خارج از كشور اجرا كرده است. وی دارای تجربه حرفه ای فراوان و توانایی ویژه در همنوازی و كار با اركستر ها می باشد. از آثار وی می توان به دلكش، كرشمه و پریزاد( مجموعه آثار درویش خان همراه گروه پایور ) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:12 PM
منصور نریمان


منصورنریمان (اسكندرابراهیمی زنجانی)، نوازنده بربط (عود) ونواساز وخودآموخته با استفاده ازراهنمایی های استادان وقت وهمكاری طولانی با رادیو درمشهد، شیرازوتهران و تدریس درهنرستان و هنركده موسیقی ملی كه ازآثاراو می توان به ضبط های رادیویی همراه اركسترها وخوانندگان مختلف وآلبوم «شیوه بربط نوازی» (كتاب ونوار) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:13 PM
تورج نگهبان


تورج نگهبان شاعر و ترانه سرا ایرانی وی آغاز ترانه سرایی را از سال 1327 به بعد آغاز كرد وی دارای آثار فراوان برای چهار نسل از خوانندگان (ملوك ضرابی ، بنان ، محمودی خوانساری و بهزاد) در فرم های سنتی و غیر سنتی ،‌وی پایه گذار ترانه سازی در موسیقی پاپ ایرانی است و از آثار وی می توان به عشق سوزان ، تصویری از خیال ، وقتی كه به یاد توام اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:14 PM
سیداسماعیل نواب صفا


سید اسماعیل نواب صفا شاعروترانه سرا با ترانه سرایی از اوایل دهه1320 واز شركت كنندگان درنخستین كنگره نویسندگان ایران وعضو شورای شعردررادیو تهران ودارای مشاغل فرهنگی- اجتماعی دراصفهان، شیراز ورشت وازاولین ترانه سرایان نسل بعد ازنورالله همایون وامیرجاهد وصاحب آثارفراوان با هنرمندان نامدارموسیقی ایرانی كه ازآثاراو می توان به چه شب ها (آهنگ ازمهدی خالدی)، رفتم وبارسفربستم (آهنگ ازعلی تجویدی)، جوانی (آهنگ ازمهدی خالدی)، ای امید دل من كجایی (آهنگ ازپرویزیاحقی) و... كتاب «قصه شمع»(خاطرات هنری) اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:15 PM
مهدی نوابی


مهدی نوایی اصفهانی نوازنده نی و شاگرد محضر نایب اسدالله اصفهانی بود از آثار وی چند تك نوازی و چند همنوازی با آواز پروانه و سه تار عبد الله دادور (قوام السلطان) را می توان نام برد. نخستین معلم وی سید حسن كسایی در فراگیری نی بود.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:16 PM
محمد نوری


محمدنوری خواننده وهنررانزد فاخره صبا وثولین باغچه بان وبا راهنمایی های ناصرحسینی فراگرفت. اودارای پنجاه سال سابقه خوانندگی كه ازآثاراو می توان به ماه باران(آهنگ ازشهرام گلپریان)، جاودانه باعشق(آهنگ ازمحمد سریر) و... اشاره كرد.

Bauokstoney
Sunday 10 May 2009-1, 06:16 PM
حسین علی نکیسا


حسین علی نكیسا تعزیه خوان وخواننده ی مجلسی وهنرآموخته نزد پدر(میرزابابا) بانخستین كنسرت ها درتهران بانام حسین علی تفرشی عراقی همراه تار علی اكبر شهنازی ودارای قدرت بیان وبلاغت فوق العاده درارائه ی مطالب وازهنرمندان صاحب رتبه ی والاكه ازآثاراومی توان به چندصفحه‌ی گرامافون، آواز خوانی درگوشه های مختلف اشاره كرد. ‎

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:44 PM
مرتضی نی داوود


مرتضی نی داوود ، نوازنده تار و نواساز وی شاگرد محضر درویش خان او دارای تكنیك و بیان ممتاز در نوازندگی و قریحه‌ی عالی نواسازی بود . او مؤسس مدرسه‌ی درویش و كاشف قمر الملوك وزیری ، ملوك ضرابی، مرتضی محجوبی و موسی نی داوود و چند تك نوازی و یك دوره ردیف موسیقی ایرانی در سال 1353 بوده است.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:45 PM
موسی نی داوود


موسی نی داوود نوازنده‌ی ویولون وشاگرد كمانچه نوازان گمنام عصر مظفری وبهره گرفته از محضر حسین خان اسماعیل زاده وهمنواز دركنسرت ها وصفحه های برادرش مرتضی نی داوود همراه آواز قمرالملوك وزیری وملوك ضرابی كه ازآثار او می توان به: همنوازی با قمرالملوك وزیری درصفحه های سه گاه ومخالف(باشعربهار:اگرتورخ بگشایی...) وچند نوارخصوصی ازترانه ها وتصنیف ها ی موسیقی نوازان یهودی تهران قدیم، ونت نویسی تعدادی ازآثار مرتضی نی داوود اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:45 PM
شاپور نیاکان


شاپورنیاكان نوازنده ویولون، درموسیقی خودآموخته بود. درسال های 1320تااواسط دهه1330 ازمحبوب ترین نوازندگان ویولون بود وآثارمتعددی ازاو باصدای روح بخش ضبط شده است ونوارهای خصوصی متعددی نیزدارد كه یكی از بهترین های آنها با صدای محمد رضا شجریان است. نیاكان نیز هنرمندی دلسوخته وپاكباخته بود واستعدادی نادر كه خود نیز قدرخود رانشناخت

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:46 PM
نصرالسلطان


نصرالسلطان فرزند غلام رضاخان سالار معزز وفارغ التحصیل كنسرواتوارمسكو و شاگرد نیكلا ریمسكی كورساكف وازبانیان رواج موسیقی كلاسیك بین الملل درایران وتخصص درنواختن ویولونسل وپیانوورئیس شعبه‌ی موزیك دارالفنون .

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:47 PM
تاج اصفهانی


تاج اصفهانی خواننده وردیف دان ومدرس آواز وشاگرد سیدعبدالرحیم اصفهانی وبهره برده ازحسین خان اسماعیل زاده وصاحب لحن درخشان وقدرت اجرای ویژه درارئه‌ی مطالب و شعرشناسی وقریحه‌ی مناسب خوانی كه ازآثاراو می توان به صفحه های گرامافون، نوارهای رادیویی ونوارهای خصوصی وچند ترانه ازآثارعبدالحسین برازنده با شعر شیدای چالشتری اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:47 PM
محمد مهدی کمالیان


محمد مهدی كمالیان ، استاد مسلم در ساختن سه تارهای نفیس و ظریف ، مرجع و راهنمای موسیقی دانان جوان بر آمده از آموزش ها و راهنمایی های حسین خان هنگ فرهنگ ، ابوالحسن صبا و علی نقی وزیری بود؛ خودنیز سه تار می نواخت . مجموعه نادری از دانش موسیقی ادبیات ، مطالعات فراوان در هنر ها و تاریخ فلسفه همراه با شخصیت اصیل و فریخته وجود نادر او را به موسیقی ایرانی بخشیده بود. كما لیان در ضبط ردیف های استادان ( برومند هرمزی و…)تلاش فراوان كرد و بسیاری از آثار ماندگار استادان زمان به كوشش او گرد آوری و ضبط شده است از او ، گذشته از سه تار هایش یادداشتهای منتشر نشده عكس های هنری و نوار های خصوصی از تك نوازی هایش باقی مانده است.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:48 PM
مهدی آذر سینا


مهدی آذرسینا نوازنده‌ی كمانچه ونواساز، او فارغ التحصیل دانشكده‌ی هنرهای زیبا كه ازآثاراو می توان به سخن تازه، سیاوشانه، شورآفرین وتعدادی ضبط های خصوصی اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:52 PM
غلامعلی نینواز


اسـتاد غـلامعلي نيـنو ا ز استاد غلامعلي نينواز ،نوازنده برجسته سرنا ، متولد 15/3/1332 شهر نو باخرز است. وي بعد از استاد فقيد « برات دلپـذير »، اسطوره سرنا نوازي ايران ، يگانه و بي نظير مي نوازد. در جشنواره هاي خارجي زيادي در کشورهاي اروپايي مانـند هلـند ، فرانسه ، بلژيک ، دانمارک ، سوييس و.... اجرا داشته است . در همين جشنواره ها کارشناسان به وي لقبـهای « لويي آرمسترانگ ايران » و « الماس سياه» داده اند. وي هم اکنون ساکن تربت جام است . از جمله آثار استاد نينواز در واحدموسيقي مرکز خراسان ميتوان به قطعه « از کوير تا کوهپايه هاي خراسان » اشاره کرد که در آن به اجراي مقامهاي سرنا پرداخته است.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:52 PM
قاسم نیک پور


قاسم نیك پور نوازنده ویولون و پیانو وی از معلمان قدیمی این سازو عضو اركستر های مختلف رادیو و از آثار او نوار های خصوصی ، آهنگهای بسیار و كتاب «سی قطعه چهار مضرب برای ویولون»را می توان نام برد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:53 PM
واروژان هاخواندیان


واروژان هاخواندیان آهنگساز وفارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی تهران و كالج های موسیقی فرانسه وآمریكا، شروع كار ازاواسط دهه‌ی 1340 با ساخت آهنگ برای ترانه ها و تصنیف های روز ودارای قریحه ی هنری عالی در ساخت ملودی، تنظیم وسازبندی وحساسیت درتركیب شعر با موسیقی كه ازآثاراو می توان به موسیقی متن سریال تلویزیونی سلطان صاحبقران وآهنگ های حرف، بوی گندم، تب زده، پوست شیر، پل و... اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:54 PM
مهدی قلی هدایت


حاج مخبرالسلطنه هدایت با موسیقی آشنایی عملی داشت ولی تبحراو دربخش نظری موسیقی بود. استاد او میرزا عبدالله بود وخود نیز درنسخه شناسی موسیقی دست داشت. ازاو كتاب بزرگ «مجمع الادوار» و«رساله ابجدی دركتابت موسیقی» و«دوره های ردیف موسیقی ایرانی» ومقالات واشعاری درباره ی موسیقی باقی مانده است.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:54 PM
سعید هرمزی


سعید هرمزی نوازنده سه تاروتار هنرآموخته درمحضر درویش خان ومرتضی نی داوود ومدرس سه تار درمركز حفظ واشاعه موسیقی(1355-1347). اودارای بلاغت ممتاز وتوانایی های عالی هنری دربیان احساس وارائه مطالب كه ازآثاراو می توان به دوره ی ردیف، اجرا با سه تار، تعدادی نوارخصوصی(حاوی بداهه نوازی ها ونیز همراهی باآواز سلیمان امیرقاسمی) اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:55 PM
نورالله همایون


نورالله همایون ازترانه سازان نسل بعد از عارف وشیدا وجاهد است كه گوشه گیری و جنجال گریزی اوباعث گمنامی نسبی او شد درحالی كه بخش مهمی ازترانه های اوایل قرن شمسی حاضر، حاصل طبع اوست. نورالله همایون مردی شاعروادیب وسخن سنج بود وسال ها دربخش اداری خدمت كرد. ازاو كتاب «پنج چكامه» یادگارمانده است ودفتری ازشعرها وتصنیف ها كه منتشرنشده است. كلام ترانه های « جلوه گل»(آهنگ عبدالحسین شهنازی وصدای بدیع زاده) واكثرآثاربدیع زاده ازاوست.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:55 PM
حسین هنگ آفرین


حسین هنگ آفرین، نوازنده ی سه تاروردیف دان، اوشاگردعلیرضاخان چنگی وسرپرست اركستردررادیو ودارای آثاری با همكاری خوانندگان وترانه سرایان وعضو اركسترگل ها كه ازآثاراو می توان به مجموعه‌ی صفحه ها با ملوك ضرابی، وكتاب«ردیف استادعلی اكبرخان شهنازی « تنظیم ویولون» اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:56 PM
حسین همدانیان


حسین همدانیان نوازنده ی تنبك وترانه خوان وهنررا نزد استادان قدیمی وبا بهره گیری ازآموزش های حسین تهرانی آموخت كاردررادیو تهران را ازاوایل دهه‌ی 1330 همراه با سازها وآوازها واركسترهای مختلف كه ازآثاراو می توان به همنوازی تنبك درصفحه های گرامافون( 1354-1320) باهنرمندان مختلف و... سازنده وخواننده ی دو ترانهی «باباكرم» و« ای یارمباركبادا»اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:57 PM
بهمن هیربد


بهمن هیربد مدیر و مؤسس مجله‏ی « موزیك ایرانی» (اولین نشریه تخصصی دائم النتشار موسیقی در ایران مستقل از بودجه دولت ) دارای سابقه نوازندگی ویولون نزد ابوالحسن صبا وی انتشارات دورهای 12 ساله ای دارد همراه با عبد الحمید اشراق، علی محمد رشیدی، ساسان سپنتا و با همكاری تعدادی از نویسندگان و موسیقی دانان و از آثار او می توان به دوره‏ی بیست ساله‏ی مجله‌ی « موزیك ایرانی»‌كتابچه‌ی «تئوری موسیقی» ، « خود آموز آكاردئون» و چند جزوه ترانه های روز.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:57 PM
رضا وحدانی

رضا وهدانی، نوازنده و معلم تار و شاگرد علی نقی وزیری و علی اكبر شهنازی بود . از كارهای وی می توان به اركسترها و هنر آموزی تار در هنرستان موسیقی ملی نام برد. اثر چاپ شده از وی « ردیف سازی موسیقی ایران »می باشد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:58 PM
رضا ورزنده


رضا ورزنده نوازنده سنتور وهنرآموخته نزد پدرش مرشد ماند علی ورزنده كاشانی و بهره گیری غیرمستقیم ازپیانوی مرتضی محجوبی وكاردررادیو از اوایل دهه1330 وآشنا به نواختن تنبك، دارای تكنیك انحصاری وتأثیرگذاری فراوان درشیوه خاص نوازندگی وخلاقیت های ملودیك وریتمیك دربداهه نوازی وهمراهی باساز وآواز هنرمندان مختلف كه ازآثاراو می توان به ضبط های رادیویی وضبط های خصوصی ازتكنوازی ها وهمنوازی ها(1355-13309 ) اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:59 PM
عبدالعلی وزیری


عبد العلی وزیری خواننده و نوازنده تار و هنر رانزد عمویش علی نقی وزیری در مدرسه‌ی عالی موسیقی و بهره برده از راهنمایی های روح الله خالقی و از اولین خوانندگان رادیو تهران ، و اركستر انجمن موسیقی ملی و از آثار آن می توان تعداد ضبط های خصوصی ، محتوی آوازها و آثاری از علی نقی وزیری(بشنو از نی ، در كنار گلزارو…) اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:59 PM
علی نقی وزیری


علی نقی وزیری، تجدد موسیقی و ورود فرهنگ صوتی ما به تاریخ جدید با كوشش او روی داد. او نه تنها در موسیقی بلكه درهرزمینه ای كه به زندگی و حیات فرد در اجتماع مربوط می شد. كوشا ونو آور بود. تأ سیس رشته های باستان شناسی ، تاریخ هنر و زیبا شناسی در دانشگاه تهران ، تأ لیف اولین كتابها در زمینه ادبیات كودك و ساخت موسیقی ویژه كودكان تأ سیس نخستین بنیاد موقوفه ویژه موسیقی ایران و… و بسیاری خدمات دیگر . جلوه هایی از حیات پر بار و درخشان او هستند.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 02:59 PM
علی نقی وزیری


علی نقی وزیری نوازنده ی تاروآهنگساز وآغازكننده ی حركت تجدد درموسیقی ایران وتحصیل آزاد دركنسرواتوارهای برلین وپاریس، مؤسس «مدرسه ی عالی موسیقی» واركسترآن و«كلوب موزیكال»، رییس هنرستان موسیقی ومدرسه موسیقار، رییس انجمن موسیقی ملی، عضوشورای موسیقی رادیوو... استاد ممتاز دانشگاه تهران دررشته های زیباشناسی وتاریخ هنر، پایه گذاررشته باستان شناسی دردانشگاه تهران، دارای تكنیك ویژه ی نوازندگی، تواناییهای فوق العاده درارائه وبیان مطالب وپایه گذارآهنگسازی به مفهوم امروزی درموسیقی عصرجدید ایران كه ازآثاراو می توان به: كتاب ها:«دستورتار و سه تار»، «دستور ویولون»، «موسیقی نظری ایرانی»، «خواندنیهای كودكان»،«آموزش زیباشناسی»، «سرودهای مدارس با اشعارسعدی و فردوسی»و... مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها و قلم اندازیهای پراكنده ی اوبا نام «موسیقی نامه‌ی وزیری»، یك صفحه ی گرامافون حاوی تكنوازی ها‹بندباز، دخترك ژولیده، حاضرباش و...›، اجرای قطعه هایی بااركسترمدرسه ی عالی موسیقی، بازسازی آثاری ازاو به كوشش روح الله خالقی با اركستربزرگ رادیوتهران(13340-1336 )و…

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:00 PM
حسینعلی وزیری تبار


حسینعلی وزیری تبار، نوازنده قره نی ونواساز او شاگرد شعبه‌ی موزیك مدرسه ی دارالفنون به ریاست نصرالسلطان او دارای تكنیك انحصاری و توانایی های خاص در نوازندگی وارائه‌ی صحیح موسیقی ایرانی با قره نی اومعلم هنرستان عالی موسیقی، مؤ سس اولین اركستر نابینایان و معلم موسیقی مدرسه ایرانیان درعراق بودو عضو اركسترهای رادیو و از آثار وی به یاد شیراز و تعدادی تكنوازی و همنوازی و یك صفحه‌ی گرامافون از او باقی مانده است.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:01 PM
مجید وفادار


مجید وفادار نوازنده ویولون ونواساز وهنرآموخته نزد حسین خان اسماعیل زاده، رضا محجوبی، ابوالحسن صبا بااستفاده ازدیگر هنرمندان وشروع نواسازی ازدهه 1310 وخالق بسیاری ازنغمه های زیبا وتأثیرگذار درموسیقی دهه های 1320تا1340وكاردررادیو تهران ازدهه1330تااواخرعمركه ازآثاراومی توان به «مراببوس»(كلام ازحیدررقابی)،«گل اومد بهاراومد»(كلام ازبیژن ترقی)، «شب جدایی»(كلام ازرهی معیری) و... تعدادی صفحه گرامافون وضبط های رادیویی اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:01 PM
حمید وفادار


حمیدوفادار نوازنده تار وشاگرد درویش خان باتأثیرازدیگراستادان وهمنواز برادرش مجید دركنسرت ها ودرچند برنامه رادیویی وترك نوازندگی ازمیانسالی تاآخرعمركه ازآثاراو می توان به چند ضبط خصوصی ازبداهه نوازی ها وهمنوازی با ویولون مجید وفاداراشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:03 PM
حسین ولی نژاد


اسـتاد حسـين ولـی نـژاد استاد حسين ولی نژاد از دوتار نوازان و خوانندگان سر شناس شهر شيروان متولد سال 1340 فرزند استاد مرحوم « بخشي سـلطان رضا » مي باشد. دوتار را نزد پدرش و در محضر اساتيدی همـچون : همراه بخشی گلـيانی ، حاج حيدر کارگر ، علی اکبر بخشی گلياني آغاز نمود . وی در جشنواره های مختلف موسيقی شرکت کرده که کسب مقام برتر در جشنواره موسيقی کردی ازآنجـمله اند. ولی نژاد آثار زيادی را در واحد موسيقی مرکز خراسان ضبط کرده . نظـير : مقام نوائي شمال ، بستن بنـد بربر ، ترکمن صحرا ، حمد رحمان و ... .

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:03 PM
اردشیر کامکار


اردشیركامكارنوازنده‌ی كمانچه وهنرآموزی نزد پدر، پشنگ كامكار و محمدرضا لطفی وكنسرت های فراوان باگروه كامكارها وكاردراركسترهای دیگركه ازآثاراومی توان به: «به یاد صبا» وكنسرتو برای كمانچه واركستراشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:04 PM
شاملو کاربند


شاملو كاربند نوازنده و معلم ویولون و هنررادر هنرستان عالی موسیقی آموخت و بهره برده از علی تجویدی( در موسیقی ایران) و استادان ارمنی (در ویولون كلاسیك) وی سابقه طولانی كار در اركسترهای رادیو و تلویزیون و ساخت آهنگهای مختلف دارد. از آثار وی می توان به آلبوم نوار های « آموزش ویولون و كمانچه» (كتابهای هنرستان) «ردیف ویولون استاد ابو الحسن صبا » و« چهارمضراب» و كتابهای « قطعات و چهار مضراب ها» « ردیف و گوشه های موسیقی ایرانی » (تنظیم ویولون)

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:06 PM
اردوان کامکار


اردوان كامكار نوازنده سنتور و آهنگساز وی شاگرد پدر و پشنگ كامكار او كنسرتهای فراوان در داخل و خارج از كشور همراه با گروه كامكار و كار بار اركستر های دیگر انجام داده است . او با شیوه جدید در نوازندگی سنتور و تطبیق امكانات آن برای همراهی با اركستر ها و دیگر نواختن قطعه های غیر سنتی را اجرا می كند. از آثار او می توان « دریا»، « ماهی برای سال نو» و…. اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:07 PM
ارژنگ کامکار


ارژنگ كامكار نوازنده ی تنبك وتحصیل در رشته‌ی نقاشی دانشكده‌ی هنرهای زیبا وكار در اركسترهای مختلف وگروه شیدا وازآثار او می توان به‌ : همنوازی درنوارهای موسیقی وبه ویژه باگروه كامكارها اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:07 PM
ارسلان کامکار


ارسلان كامكارنوازنده ویولون وعود وآهنگساز وهنررانزد پدر، هوشنگ كامكار ومنوچهرانصاری آموخت با كنسرت های فراوان با گروه كامكارها وكاربا اركسترهای دیگر(نوازندگی ویولون وعود) ازآثاراو می توان به«زردی خزان»، «افسانه ی سرزمین پدری ام» و... «سرود ایران»اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:08 PM
بیژن کامکار


بیژن كامكارنوازنده دف وتنبك وخواننده ونوازنده رباب اوهنررانزد پدرآموخت وكنسرت های فراوان درداخل وخارج ازكشوراجراكرد. ازآثاراو نوار«كامكارها»، «زردی خزان»‌ و... نوارهای دیگررا می توان نام برد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:09 PM
حسن کامکار


حسن كامكار، نوازنده ویولون ، معلم موسیقی بود. وی از مروجین جدی موسیقی در سنندج بوده است و دارای آثار فراوان منتشر نشده می باشد. فرزندانش از شاگردان برجسته وی محسوب می شوند.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:09 PM
پشنگ کامکار


پشنگ كامكارنوازنده سنتور وشاگرد پدرش وفارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشكده هنرهای زیبا(تهران) ودارای تصوفات خاص درتكنیك سنتورنوازی وخالق آثاری برای سنتور برپایه‌ی ابتكارات خود وعضو گروه شیدا وگروه كامكارها كه ازآثاراو می توان به بارانه، به یادصبا و...(نوار) و«آثاری از پشنگ كامكار»(كتاب) اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:10 PM
هوشنگ کامکار


هوشنگ كامكار، آهنگساز وآغازهنرآموزی نزد پدر وسپس تحصیل درهنرستان عالی موسیقی ودانشكده ی هنرهای زیبا(تهران) ودانشگاه سانفرانسیسكو وسابقه تدریس دردانشگاه وتألیف كتاب های آموزشی وآثار فراوان برای اركستر كه ازآثاراو می توان به: كنسرتینو برای تار و اركستر ، گلستان ، و كتابهای « اركستراسیون» ( ریمسكیكوركاساكف)اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:11 PM
محمود کریمی


محمود كریمی ردیف دان ومعلم آواز وشاگرد محضرعبدالله دوامی وبااستفاده ازصفحه های خوانندگان قدیم ودارای سابقه‌ی طولانی تدریس آوازایرانی درهنرستان موسیقی ملی و... كه ازآثاراو می توان به صفحه های گرامافون(پرشده درفرانسه) همراه نی محمد موسوی وتار ژان دورینگ وآلبوم بزرگ «ردیف آواز موسیقی ایران» اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:11 PM
سید حسن کسایی


سید حسن كسایی نوازنده‌ی نی و استاد مسلم این ساز درپنجاه سال اخیر. او شاگرد مهدی نوایی وبالیده در مكتب ابوالحسن صبا است و دارای سابقه‌ی نوازندگی دررادیو تهران واصفهان از اوائل دهه‌ی 1330تا اواخر 1356 می باشد و دارای تكنیك های فوق العاده وقریحه ی ممتاز هنری درارائه‌ی مطالب و بیان احساس با كمنسرت های بسیار درداخل وخارج ازكشورو ضبط نوارهای رادیویی ونوارهای خصوصی، بیش تر بدیهه نوازی ویاهمراهی با آواز تاج اصفهانی وادیب خوانساری با تار جلیل شهناز. ازآثاراو می توان به چند صفحه‌ی گرامافون درخارج ازكشورو یك آلبوم سی.دی دوبل، برگزیده‌ی تكنوازی ها اشاره كرد.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:13 PM
سیدرضا کسایی


سید رضا كسایی ( برادر سید حسن كسایی و نوازنده یكتای نی) و از ردیف شناسان معتبر وارد به گوشه های ساز و آوازی و ظرایف اجرا در مكتب اصفهان بود.

Bauokstoney
Monday 11 May 2009-1, 03:14 PM
رضا کمال(شهرزاد)


رضا كمال ملقب به شهرزاد و شاعرونمایشنامه نویس و... سازنده ی كلام چند ترانه‌ی ماندگار و تحصیل درمدارس سن لویی وآلیانس تهران، كاردربلدیه(شهرداری) و روزنامه های مختلف تهران و نویسنده‌ی نمایشنامه های «پریچهر وپریزاد»، «زردشت»و...«قصه ی آهنگی شهرزاد» وازآثاراومی توان به«یك زمان چوپانی...» و«بهارنو رسید» اشاره كرد.