PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : چند حديث پيرامون درختكاريHAMEDZH2
Thursday 22 October 2009-1, 05:09 PM
چند حديث پيرامون درختكاري

امام صادق:
درخت براي انسان آفريده شد پس او مكلف گرديد به :

1- كاشتن درخت

2- آب دادن درخت

3- مواظبت نمودن درختهركه درختي بكارد هر بار كه انساني يا يكي از مخلوق خدا از آن بخورد براي وي صدقه اي محسوب شود .كشاورزي ودرختكاري سنت استامام صادق:

خداوند براي انبياء ورسولان خود كار درختكاري وكشاورزي را انتخاب فرمود تا آنكه از بارش پياپي آسمان ناخشنود نباشد بلكه پيوسته منتظران باران رحمت الهي باشند .رسول اكرم:

مسلماني كه درختي بكارد ويا زراعتي كسب نمايد اجر وپاداش صدقه را در راه خدا خواهد داشتحضرت رسول به علي (ع)فرمود:

مبادا با حضور تو به كشاورزان ظلمي بشود وماليات زمين را زياد مكن.بهترين اعمال كاشتن است بكاريد زراعت كنيد پس نيكوكار وفاجر از آن ميخورند درندگان وپرندگان از آن نيز مي خورند .حضرت رسول:

هر كس درختي بكارد نمي خورد از ميوه آن انساني يا مخلوقي از مخلوقات خداوند مگر آنكه براي آن شخص صدقه محسوب شود .امام صادق:

زراعت كنيد ودرخت بكاريد بخدا قسم هيچ شغلي هيچ كاري از كارهاي مردم حلالتر وپاكيزه تر از آن وجود ندارددرختان ميوه دار را قطع نكنيد مباداكه عذاب خدا برشما نازل گردد.
امام سجاد:

من نكاشتم براي زراندوزي وزيادت ثروت نكاشتم مگر براي اينكه بيچاره اي ، فقيري – محتاجي از اين مزارع ومحصولات آن به نان ونوايي برسد .در ميان شغلها شغلي محبوب تر از شغل كشاورزي نزد خدا نيست وهيچ پيامبري را نفرستاد مگر اينكه آنها كشا ورز ودرختكار بودند مگر حضرت ادريس كه خياط بود .هركس ساختماني را بناكند بدون اينكه ظلم وتعدي در كار باشد ويا نهالي را بكارد ودرختي را غرس نمايد تاهر كجاكه بنده اي از بندگان خداوند مهربان بهره مندي شود خداوند اجرو ثواب به او مرحمت مي كند .ثمرات درختان حسنات است .هيچ كشاورزي نهالي نمي نشاند مگر آنكه خداوند متعال به مقداري كه از آن نهال ثمر بدست آيد به او اجر وپاداش مي دهد .خداوند متعال هنگاميكه روزي را آفريد ، بركت را در كشاورزي قرار داد.امير مومنان به نماينده گان و فرمانداران خود نوشت مسلمانان را به بيكاري نكشيد . ودرنامه هاي خود كشاورزان را مورد سفارش قرار مي داد .سه چيز چشم را قوت مي دهد ديدن سبزه وآب جاري روي ،زيبا .آگاه باشيد كه درختي بياباني وكوهستاني از همه درختها چوبش محكمتر وقوي تر است .هر كه درختي بنشاند خداوند به اندازه ميوه ايكه از ان درخت ظاهر ميشود پاداش براي وي مقرر ميفرمايد.امام صارق به مفضل فرمود:

فكر كن براي چه به انسان علم و آگاهي داده شده.. . و براي چه به انسان دانش آنچه را كه صلاح دنياي اوست مثل دانش كشاورزي،درختكاري و......به او داده شده است.هر كس درختي را بكارد و بر حفظ و نگهداري آن صبر،استقامت،وبر مواظبت و مراقبت از آن قيام نمايد تا آنكه به ثمر و نتيجه برسد.مقداري كه بهره ميرساند و به تعداد كساني كه از آن درخت استفاده ميكنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت ميفرمايد.من در برخي از باغهايم چنان تلاش ميكنم كه از شدت تلاش عرق ميريزم در حاليكه كساني هستند كه بجاي من اينكار را انجام دهند،اما مي خواهم خدا بداند من روزي حلال را با تلاش خود ميطلبم.برنظي ميگويد پرسيدم از حضرت رضا(ع)از مسئله قطع درخت سدر فرمودند:همين مسئله يكي از دوستان شما از من پرسيد من در جواب او نوشتم كه حضرت اباالحسن(ع) درخت سدري داشت قطع كرد و بجاي آن درخت انگور كاشت .خداوند براي رسولان خود كار درختكاري و كشاورزي را انتخاب فرمود تا آنكه از بارش پياپي آسمان ناخشنود نباشد بلكه پيوسته منتظر باران رحمت الهي باشند.رزق و روزي خود را از ژرفاي زمين جستجو كنيد.امام باقر(ع)فرمود:

مردي حضرت علي را ملاقات كرد و ديد كه حضرت روي يك كيسه گوني از هسته خرما نشسته است عرض كرد يا اباالحسن اين چيست؟فرمود يكصد هزار درخت خرما انشاءالله سپس حضرت باقر(ع)فرمود همه را حضرت علي(ع)كاشت و يك هسته خرما را هم باقي بگذاشت (همه را كاشت).رسول خدا:

هر كس درختي را بكارد و به ثمر برسد به قدر تمام ميوه هايش خداوند اجر و ثواب به شخص غارس مرحمت ميفرمايد. نگاه نمودن به سبزه زار و سبزي باعث زيادي روشنائي و قوت بينائي چشم است.امام صادق فرمود:

از رسول خدا(ع) سؤال كردند:چه مال و ثروتي بهترين است؟

فرمود: شغل زراعت و كشاورزي زميني را ميكارد و اصلاح ميكند و حق خدا را هم روز برداشت محصول مي پردازد.

از امام جعفر صادق درباره كشتكاران سوال شد حضرت فرمودند: همان كشاورزانند وآنان گنجهاي خداوند برروي زمين هستند وهيچ شغلي محبوبتر درميان شغلها نزد خداوند از شغل كشاورزي نيست .امام علي (ع) در تفسير قول خداوند كه : آيا شما كشت را ميرويانيد يا ما مي رويانيم حضرت سه با رفرمودند : بلكه زارع حقيقي توهستي اي پروردگار من!

فرصتها را دركاشتن درخت از دست ندهيد.

هروقت عمر جهان بآخر رسيده ، هرگاه قيامت بخواهد قيام كند وعالم بخواهد منقرض شود ودردست يكي از شما نهال درختي باشد چنانچه بقدر كاشتن آن فرصت باشد . بايد آنرا بكارد واز فرصت باقيمانده استفاده نمايد .

آب دادن درختان خرما و سرو يا سيراب كردن مومن تشنه لب .

هركس درخت خرما يا سدري را آب بدهد گويا تشنه اي را سيراب كرده است .

كاشتن درخت وغرس نهال سنت پيغمبر (ص) وعلي (ع) است .امام صادق (ع):

امام علي (ع) زمين را شخم ميزد سينه زمين را ميشكافت وپيامبر ( ص) هسته خرما را مرطوب مي كردو ميكاشت .

بهترين ثروت درخت خرمائي هست كه محكم در خاك قرار دارد .

كشاورزي كنيد، زيرا شغل ميمون و مبارك است .

نان را كه فراورده كشاورزيست گرامي داريد، زيراكه آنچه كه در بين آسمان وزمين هست وبسياري از آفريده هاي خدا در به ثمر رساندن موثر ميباشد .

كشوري كه آب وخاك دارد نبايد گرفت وام باشدامام باقر عليه السلام فرمود حضرت امير امومنين مي فرمود :

هركس آب وخاك در اختيار داشته باشد سپس در اثر عدم بهر ه برداري از آب وخاك ودر اثر عدم كاشت وبرداشت كارش به فقروتهيدستي برسد خداوند متعال او را از رحمت خود دور خواهد فرمود .از امام صادق (ع):

بدرستيكه خداوند عزوجل براي پيامبران خود انتخاب فرمود شغل كشاورزي ودامداري را .

اما صادق (ع) در تفسير آيه شريفه برخدا توكل كنند، توكل كنندگان فرمود توكل كنندگان كشاورزانند .امام باقر فرمودند :

هر كس باغ (زمين حاصلخيز ) را بفروشد ، زيانكار است وكس كه آنرا بخرد ومرزوق وروزي با بركتي را دار خواهد شد .