گوشی موبایل های اپل آیفون دارای زنگ موبایل ویژه خود است که می توان این زنگ ها را به کمک برنامه هایی همچون iPhone Ringtone Maker ساخت. در این مجموعه 15 زنگ موبایل مخصوص این گوشی گردآوری شده است.___________________________________
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]حجم :5.63 MB
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]رمز فایل : [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]