ترسناک ترین گریم های تاریخ سینما

معمولا همه خانمها برای رسیدن به زیبایی خود را آرایش و گریم می کنند.حتی در میان بازیگران هم برای پوشاندن جوشهای صورت و لکه های احتمالی پوست گریم می شوند.
پارسیان
این روال برای برخی فیلمها متفاوت بوده و در آنها نه تنها زیبایی معنایی ندارد، بلکه هر چه بازیگر نقش اول فیلم چهره ای وحشتناک تر داشته باشد، ارزش فیلم و هنر گریمور آن بالاتر است.
به تازگی مجله پیپل برخی از شاهکارهای گریم فیلم های ترسناک را منتشر کرده است که با هم میبینیم:
در این تصاویر ،تصویر گریم شده بازیگر و چهره معمولی او در کنار هم قرار گرفته است.
پارسیان
پارسیان
پارسیان
پارسیان
پارسیان