صورت سلنا گومز چاق تر شده است ! + عکس

سلنا گومز کمی چاق شده و این چاقی در صورتش تاثیر بسزایی داشته به طوری که صورتش را کمی نافرم کرده است
پارسیان
پارسیان