بیوگرافی فریبا خاتمی ( قبل از انقلاب )
تاریخ تولد: 1322 شهریور

محل تولد: تهران

ملیت: ایران

مدرک تحصیلی: دیپلم

همسر سابق رضا بیک ایمانوردی (بازیگر)

پارسیان

پارسیان

بازی در فیلم های تبلغاتی

شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم "دوستت دارم" (اسماعیل کوشان) در سال 1342.

بازيگر : (۳۳)مورد
(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)
۱ - عنتر و منتر (۱۳۵۵)
۲ - اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
۳ - دزد سوم (۱۳۵۴)
۴ - ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
۵ - باشرف ها (۱۳۵۱)
۶ - حادثه جويان (۱۳۴۹)
۷ - حسن فرفره (۱۳۴۹)
۸ - رضا موتوري (۱۳۴۹)
۹ - ساقي (۱۳۴۹)
۱۰ - قصه دلها (۱۳۴۸)
۱۱ - گرفتار (۱۳۴۸)
۱۲ - بازي شانس (۱۳۴۷)
۱۳ - خطا كاران (۱۳۴۷)
۱۴ - سر سخت (۱۳۴۷)
۱۵ - حقه بازان (۱۳۴۶)
۱۶ - دنياي قهرمانان (۱۳۴۶)
۱۷ - زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
۱۸ - زني به نام شراب (۱۳۴۶)
۱۹ - فراري (۱۳۴۶)
۲۰ - آقا دزده (۱۳۴۵)
۲۱ - آقا موچول (۱۳۴۵)
۲۲ - دختر كدخدا (۱۳۴۵)
۲۳ - ميليونر فراري (۱۳۴۵)
۲۴ - نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
۲۵ - ول معطلي (۱۳۴۵)
۲۶ - دزد بانك (۱۳۴۴)
۲۷ - سه تا نخاله (۱۳۴۴)
۲۸ - شانس بزرگ (۱۳۴۴)
۲۹ - مراد و لاله (۱۳۴۴)
۳۰ - ابرام در پاريس (۱۳۴۳)
۳۱ - جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
۳۲ - شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
۳۳ - دوستت دارم (۱۳۴۲)