موضوع : [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..] تاریخ مقاله : 1392/05/15 تعداد بازدید : 0

بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده، آلودگی آب دغدغه نیمی از جمعیت جهان است. چالش‌های موجود در زمینه تصفیه آب‌های آشامیدنی و پساب‌ها است. آلودگی‌های موجود در پساب شامل مواد گوناگونی است؛ به‌عنوان مثال، در پساب صنعتی مقادیر زیادی از ترکیبات آلی یا فلزات وجود دارد.تصفیه آلودگی‌های میکروبی در تهیه آب آشامیدنی نیز ضروری است، به‌ویژه در مناطق دوردست که تامین آب آشامیدنی سالم در آن‌ها با دشواری مواجه است.گزارش‌های موجود حاکی از آن است که استفاده از فوتوکاتالیست‌های فعال در نور خورشید، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در حال تبدیل شدن به فناوری اصلی در تصفیه آب است و هم‌اکنون اولین پروژه‌های آزمایشی در حال اجرا هستند. سامانه‌های فوتوکاتالیستی مکمل روش‌های موجود در حذف آلودگی‌های آب هستند. چنین سامانه‌هایی به‌صورت تجاری موجودند (به‌عنوان مثال، برای گندزدایی در استخرهای شنا).این گزارش به بررسی رابطه اقتصادی و اجتماعی بهره‌گیری از فوتوکاتالیست نانویی می‌پردازد و اطلاعات ضروری درباره این فناوری و چالش‌های پیش رو را ارائه می‌کند.

افراد مقاله : ‌ سعید محمدی یزدی (نویسنده اول)
[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]

[فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]پارسیان (شاپرزفا)