بافت برزیلی
بافت برزیلی شباهت زیادی با بافت آفریقایی دارد. یعنی بعضی از استیل های مو بین این دو نوع بافت مشترک می باشد. البته جای تعجب هم نیست چرا که برزیلی ها نیز مانند افریقایی ها موهایی فر دارند ولی به مجعدی و ریزی فر موی آفریقایی ها نیست. در زیر چهره ی یک برزیلی با موی طبیعی نشان داد شده است .

پارسیان
در زیر نمونه ی یک بافت برزیلی را می بینید. فرق زیادی با بافت آفریقایی ندارد.
پارسیان
در کل در آموزش بافتهادر ایران اگر بافت های آفریقایی بطور موازی و مستطیل شکل بافته شود به آن بافت آفریقایی واگر بافتها بطور اریپ یا زیگزاگ بافته شود بافت برزیلی گفته می شود. در زیر دو نمونه بافت برزیلی زیگزاگ نشان داده شده است .

پارسیان
از جمله بافتهای مشترک بین همه ی ملل بافت چهل گیس یا قیطانی است که در بین برزیلی ها زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .
این هم چهره ی یک خانم برزیلی با بافت قیطانی ( یا بافت برزیلی )
پارسیان
یک نوع بافت دیگر که در زیر نشان داده می شود مخصوص برزیلی هاست . در این نوع بافت بر روی سر مبع یا لوزی های زیبا ایجاد می کنند . موی هر قسمت را دم اسبی کرده و بسته به دلخواه آن را به دو یا سه قسمت تقسیم کرده و می بافند. و انتهای آن را نیز با کش بافت ثابت می کنند.
پارسیان پارسیان
با بافت ساده ی سه تایی با بافت دوتایی مارپیچ
اگر مربع ها یا لوزی ها بسیار ریز باشد آن را فقط یک دم اسبی می کنند ولی مانند شکل زیر بافتها را نیز مانند تور به هم مربوط می کنند.
پارسیان
عکس زیر را برای یادگیری بهتر برایتان می گذارم تا نحوه ی بهم وصل شدن بافتها را در شکل بالا بهتر بتوانید یاد بگیرید.
پارسیان