در پکن پایتخت چین رستورانی ویژه سرو پنیس (آلت تناسلی حیوانات) افتتاح شده است. مردان بخاطر آنکه اعتقاد دارند خوردن این چیز برای افزایش قدرت جنسی شان مفید است به این رستوران می روند. زنان هم به خاطر آنکه پوست پنیس برای سلامت پوستشان بسیار مفید است استقبال عظیمی از این رستوران عجیب می کنند!

پارسیان
به نقل از حریت، لوسی می گوید: "صدها سال است که پزشکی سنتی در چین خوردن پنیس حیوانات را توصیه می کند و آنرا برای حل مشکل نعوظ مردان و حل مشکل شلی آلتشان بهترین راهکار می داند!"

پارسیان
لوسی، گارسون 20 ساله این رستوران که به غذاهای رستوران نام کوکتل پوتنز داده است اعتقاد دارد غذاهای حاضر در این رستوران از ویاگرا هم تأثیر بیشتری دارد!

پارسیان

قیمت یک پرس غذای پنیس حیوان در این رستوران هم سر به آسمان می زند. به عنوان مثال غذای آلت گاو تبتی حدود 179 یورو می شود.

پارسیان