عکس هایی درباره عید غدیر خم


پارسیان

پارسیان
سواحل درياى احمر
پارسیان
پارسیان
نقشه مسير حركت پيامبر اكرم(ص) در هجرت تاريخى خود
پارسیان

پارسیان
نقشه محدوده ميقات و حرم
پارسیان
پارسیان

پارسیان
پارسیان

چشمه غدير كه ممكن است همان چشمه معروف غدير باشد كه در حادثه حجة الوداع در كتابهاى تاريخى به آن اشاره شده است
پارسیان

پارسیان
كوه غدير
پارسیان

پارسیان
درختهاى خرما كه بر اثر توقف مسافران در سرزمين غدير روييده‏اند
پارسیان

پارسیان
محل نزول وحى در سرزمين غدير
پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان

پارسیان