عکس هایی درباره عید غدیر خم


پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
سواحل درياى احمر
پارسیان (شاپرزفا)
پارسیان (شاپرزفا)
نقشه مسير حركت پيامبر اكرم(ص) در هجرت تاريخى خود
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
نقشه محدوده ميقات و حرم
پارسیان (شاپرزفا)
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
پارسیان (شاپرزفا)

چشمه غدير كه ممكن است همان چشمه معروف غدير باشد كه در حادثه حجة الوداع در كتابهاى تاريخى به آن اشاره شده است
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
كوه غدير
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
درختهاى خرما كه بر اثر توقف مسافران در سرزمين غدير روييده‏اند
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)
محل نزول وحى در سرزمين غدير
پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)

پارسیان (شاپرزفا)