آموزش دانلود از 4 شرد - 4shared
اگر در دانلود فایل ها مشکل دارید و نمی توانید از سایت دانلود کنید بهتر است به این مطلب دقت کنید.
برای اینکار پس از کلیک روی لینک دانلود (( دانلود ... )) یک صفحه مانند عکس زیر باز می شود :
پارسیان
در این صفحه به قسمتی که دور آن در این عکس خط قرمز کشیده شده است دقت کنید
و به سایر قسمت های سایت باز شده کاری نداشته باشید.
مرحله ی اول:
روی download now کلیک چپ کنید ( مثل تصویر زیر )
پارسیان
مرحله دوم:
بعد از کلیک روی آن 5 ثانیه صبر کنید کنید تا شمارشگر به صفر برسد
پارسیان
مرحله آخر :
بعد از به آخر رسیدن شمارشگر روی click here to download this file کلیک کنید اینک فایل دانلود میگردد
پارسیان