دانلود نرم افزار حرفه ای یولید مدیا استودیو Ulead Media Studio Pro 8 [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
پارسیان (شاپرزفا) Ulead Media Studio Pro 8 نرم افزار حرفه ای برای تولید، ويرايش هر گونه فیلم است که شامل مجموعه اي از ابزارهاي قدرتمند براي كار بر روي فايلهاي تصويري هست ،از نظر کار شبيه به Ulead Video است، اما امکانات ويژه و به خصوصي دارد که Ulead Video ندارد.

پارسیان (شاپرزفا) [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
پارسیان (شاپرزفا)پسورد: [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]