تصاویری از شپش ها
پارسیان (شاپرزفا)
مراحل رشد شپش سر (Pediculus capitis)
پارسیان (شاپرزفا)
شپش سر (سمت چپ) و شپشک عانه (سمت راست)
پارسیان (شاپرزفا)
شپش سر در لابلای موهای سر
پارسیان (شاپرزفا)
تخم شپش سر چسبیده به یک تار مو