تصاویری از شپش ها
پارسیان
مراحل رشد شپش سر (Pediculus capitis)
پارسیان
شپش سر (سمت چپ) و شپشک عانه (سمت راست)
پارسیان
شپش سر در لابلای موهای سر
پارسیان
تخم شپش سر چسبیده به یک تار مو